Generelt om branndeteksjonBrann, deteksjon og funksjonsmåter For branndeteksjon benyttes mange teknikker og teknologier. Her er en liten innføring i virkemåten til de mest brukte deteksjonsmetoder i dag. Artikkelen ser også litt på problematikk i forbindelse med installasjon, bruk og plassering. Varme og varmedetektorer Ved brann frigjøres varmeenergi ved strømning (k [...]

Ny NS-EN 1838:2013 endelig på plass!Europas og Norges viktigste standard for prosjektering av nødlys/ledesystem er på plass i revidert versjon. Arbeidesgruppen i CEN hvor jeg sitter som norsk medlem, har gjennom noen år jobbet med revisjonen av EN 1838. Den gamle utgaven er fra 1999, og i 2004 ble den regodkjent uten edringer. Arbeidet i slike arbeidesgrupper er alltid krevend [...]

Forbrukerrådet endrer artikkel om ion...09.11.2012 Noralarm og andre i fagmiljøet har som mange kjenner til hatt en omfattende dialog med Forbrukerrådet for å få de til å endre artikkelen som ble publiserte i mars vedrørende testing av røykvarslere. Denne artikkelen var bygget på en svensk test som etter bransjens ganske entydige mening var feilaktig. Problemet med artikkelen var a [...]

Nødlys og ledesystemer – Kontroll, et...Nødlys og ledesystemer – Kontroll, ettersyn og vedlikehold 26.09.2011 TEK 10 til Plan- og bygningsloven krever ledesystem installert i byggverk med stort personantall, og der det er lange- / kompliserte rømningsveier, samt store byggverk og byggverk i risikoklase 5 og 6. Det har gjennom flere år vært stilt strenge krav til kompetansen for den eller de som skal prosjektere slike anlegg, og ikke minst [...]

NØDLYS / LEDESYSTEMER og forhold til ...Norge er gjennom Standard Norge (SN) og NEK som de fleste land i Europa medlem i CEN og CENELEC. SN og NEK har god hjelp fra eksterne medarbeidere som fungerer som landets eksperter i arbeidsgrupper i CEN / CENELEC, og det nedlegges mye tid og arbeid for å utforme felles standarder for Europa. Et slikt arbeid har vært gjennomført når man skr [...]

Elektronisk sikkerhet gjør oss trygge...En undersøkelse gjennomført av Schneider-Electric Danmark avdekker at elektronisk sikkerhet i form av brannalarm, innbruddslarm, adgangskontoll og kameraovervåking er noen av de viktigste elementene som gir deg en tryggere hverdag på arbeidsplassen. Schneider Electric Buildings Business i Danmark har nylig lansert en sikkerhets undersøkelse b [...]

Noralarm sender brev til kommunal og ...Noralarm har i lengre tid påpekt den ensidige ordlyden som er benyttet i VTEK10 (veiledningen til TEK10) hvor NS3926 fremstår som eneste prekvalifiserte løsning for nødbelysning/ ledesystem i bygg. Noralarm mener dette er ensidig og feil i forhold til den anerkjente NS-EN 1838 og NEK EN50172 som er en velprøvet, sikkerhetsmessig en langt bedr [...]

FG regelverket for brann blir nå Nors...Arbeidsgruppen i regi av Standard Norge har avsluttet sitt innledende arbeid med å oppdatere og videreføre tidligere FG regelverk for prosjektering og drift av brannalarmanlegg til Norsk Standard. I dette arbeidet har Noralarm vært godt representert. Mandatet til gruppen har vært å bearbeide gjeldende FG regelverk med nødvendige mindre juster [...]

SINTEF rapport om forhindring av bran...SINTEF rapport om forhindring av branner i tett trehusbebyggelse Strategi og fremgangsmåte ved brannsikring av tett verneverdig trehusbebyggelse er kort beskrevet, og involvering av beboerne i brannsikringsarbeidet er et viktig poeng. Rapporten «Byen brenner!» inneholder informasjon som vil være nyttig i arbeid med brannsikring av enhver tett verneverdig trehusbebyggelse. Stortingsmelding nr. 4 [...]

Nødlys og ledesystemer – Forby produk...Nødlys og ledesystemer – Forby produkter uten automatisk test? 11.04.2012 Er det nå på tide å nedlegge et forbud? Et forbud mot hva? Jo, et forbud mot å selge dårlige og kostnadskrevende løsninger til kunder som investerer i sikkerhet i bygget sitt. Det jeg tenker på er sikkerheten i alle nødlys- og ledesystemer som installeres. De er pålagt via krav i forskrift fra DSB å gjennomgå fastlagte tester som s [...]