Kurs i talevarslingsstandarden NS-396...Etter å ha arrangert kurs i talevarslingsstandarden tidligere i sommer, har vi fått mange ønsker om en ekstra kursdag. Vi har nå gleden av å invitere til et nytt kurs som nå er satt opp og klar for din påmelding. Kurset avholdes den 1. November og vi håper du vil ha anledning til å delta. Agenda: Høsten 2016 ble Standarden NS 3961 – Talevars [...]

Foredrag på Talevarslingskurset 21. j...Her finner du de forskjellige foredragene og eventuelle sidedokumenter fra kurset: Talevarsling NS3961_Prosjekteringsmetoder_BFO_TFS_MK2 ØYVIN talevarlingskurs 2017 Erfaring og løsning i standarden NS 3961, tillegg A og B Normative referanser og termer 3961   Oppgaver med fasitsvar er tilgjengelig på forespørsel ved å sende e-post til po [...]

Pre-akseptert utstyr til bruk for bra...10.01.2013 Etter innføringen av VTEK10 fikk Noralarm en del henvendelser på vurdering, og tolkning av deteksjon og varsling i boliger (både blokkleiligheter samt småhusbebyggelse). Noralarm gjennomførte en vurdering av dette i samarbeid med, den gang Bygningsteknisk Etat, og kom fram til de anbefalinger som er beskrevet i artikkel av 23.09.20 [...]

NØDLYS / LEDESYSTEMER og forhold til ...Norge er gjennom Standard Norge (SN) og NEK som de fleste land i Europa medlem i CEN og CENELEC. SN og NEK har god hjelp fra eksterne medarbeidere som fungerer som landets eksperter i arbeidsgrupper i CEN / CENELEC, og det nedlegges mye tid og arbeid for å utforme felles standarder for Europa. Et slikt arbeid har vært gjennomført når man skr [...]

Nødlys og ledesystemer – Kontroll, et...26.09.2011 TEK 10 til Plan- og bygningsloven krever ledesystem installert i byggverk med stort personantall, og der det er lange- / kompliserte rømningsveier, samt store byggverk og byggverk i risikoklase 5 og 6. Det har gjennom flere år vært stilt strenge krav til kompetansen for den eller de som skal prosjektere slike anlegg, og ikke minst [...]

KONTROLL, VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN AV ...01.11.2016 revidert   Noralarm har utarbeidet en felles norm for bransjen når det gjelder kontroll, vedlikehold og ettersyn av brannalarmanlegg. Dette for å tilby anleggseiere og driftsansvarlige en minimums standard og forholde seg til ovenfor utøvere av kontroll og vedlikehold. Normen bør legges til grunn ved inngåelse av vedlikeholds [...]

Slik velger du riktig røykdetektorDen eneste omforente metoden i verden for å beregne hvilken røykfølsomhet du oppnår med en gitt detektor i et gitt rom gis i et vedlegg i amerikanerenes regelverk for brannalarm, NFPA Standard 72. Norske COWI AS har utviklet verden eneste regneprogram som utfører beregningene, G-Jet, basert på samarbeide og fullskala tester gjort sammen med [...]

Funksjonsikker kabel til klokkekurser05.10.2010 Det har vært et krav om funksjonsikker kabel til klokkekurser på brannalarmanlegg i VTEK, men dette har aldri blitt praktisert. Dette har fra tid til annen blitt gjenstand for diskusjon, og Noralarm ønsker med dette å legge frem vårt felles syn på saken. Krav til kabling for brannalarmanlegg er likt for alarmgivere og høyttalere ti [...]

Optisk varsling og universell utformi...15.10.2010 Krav om universell utforming av bygg er en viktig utfordring for brannalarmbransjen. Foreløpig er det få konkrete rettningslinjer som forteller hvordan dette bør ivaretas. I denne sammenheng har Noralarm nå utarbeidet en anbefaling for dette som kan benyttes som utgangspunkt. Generelt om optisk varsling i forhold til universell utf [...]