9114263Den eneste omforente metoden i verden for å beregne hvilken røykfølsomhet du oppnår med en gitt detektor i et gitt rom gis i et vedlegg i amerikanerenes regelverk for brannalarm, NFPA Standard 72.

Norske COWI AS har utviklet verden eneste regneprogram som utfører beregningene, G-Jet, basert på samarbeide og fullskala tester gjort sammen med Noralarm-foretak for flere år siden. G-Jet er gratis, nettbasert og håndterer punkt, linje og aspirasjon type detektorer. Du finner egnet røykdetektor og egnet innstilling av følsomhet her.