Samarbeidsprosjekt med Brannteknisk Forening

NORALARM har i samarbeid med representanter fra Brannteknisk forening sin Faggruppe Faste slokkeanlegg, satt ned en arbeidsgruppe som skal se på gjeldende standarder for deteksjon, styring og overvåkning av gasslokkeanlegg. Målet er å komme frem til en...