Årsarkiv for 2007

Brannalarm har stor betydning for utfallet om uhellet skulle være uteBrannalarm har stor betydning for utfallet om uhellet skulle være ute

Norsk brannbefals forening (NBLF) innhenter rapporter etter hendelser som ender godt når uhellet først er ute. Denne statistikken er verdifull lesning for å finne det virkemidlett som har gjort størst utslag på resultatet. Utifra rapportene som er samlet inn fra 2003 til og med 2005 kan du her se en grafisk fremstilling av resultatene. NBLF og Gjensidige har […]

Les mer >

Samarbeidsprosjekt med Brannteknisk ForeningSamarbeidsprosjekt med Brannteknisk Forening

NORALARM har i samarbeid med representanter fra Brannteknisk forening sin Faggruppe Faste slokkeanlegg, satt ned en arbeidsgruppe som skal se på gjeldende standarder for deteksjon, styring og overvåkning av gasslokkeanlegg. Målet er å komme frem til en funksjonsveiledning som vil være til nytte for de som designer denne type anlegg. Standardene det tas utgangspunkt i […]

Les mer >