AGF og NORALARM Fusjonerer!

05.10.2009 De to bransjeforeningene Noralarm og Alarmgrossistenes Forening (AGF) har fusjonert. Noralarm er valgt som navn på den nye bransjeforeningen for brann og sikkerhetsleverandører og andre aktører i norsk alarmbransje. – Nå blir vi en sterkere forening,...

Ny bransjenorm for ITV

09.09.2009 En ny bran­sje­spe­si­fi­ka­sjon for over­vå­kings­ka­me­ra­er er lan­sert av Norsk Tekno­logi i sam­ar­beid med Noralarm og FG. Normen ret­ter seg i hoved­sak mot in­stal­la­tø­rer av ITV-anlegg. På kameraovervåingskonferansen 2009, som ble arrangert i...