Årsarkiv for 2009

AGF og NORALARM Fusjonerer!AGF og NORALARM Fusjonerer!

05.10.2009 De to bransjeforeningene Noralarm og Alarmgrossistenes Forening (AGF) har fusjonert. Noralarm er valgt som navn på den nye bransjeforeningen for brann og sikkerhetsleverandører og andre aktører i norsk alarmbransje. – Nå blir vi en sterkere forening, en støttespiller for bransjen i det norske markedet. Nye Noralarm vil knyttes tettere mot den europeiske sikkerhetsorganisasjonen Euralarm, […]

Les mer >

Ny bransjenorm for ITVNy bransjenorm for ITV

09.09.2009 En ny bran­sje­spe­si­fi­ka­sjon for over­vå­kings­ka­me­ra­er er lan­sert av Norsk Tekno­logi i sam­ar­beid med Noralarm og FG. Normen ret­ter seg i hoved­sak mot in­stal­la­tø­rer av ITV-anlegg. På kameraovervåingskonferansen 2009, som ble arrangert i Oslo 1. september, ble bransjenormen «Installasjonskrav til kameraovervåking» presentert. Konferansen som ble arrangert for tredje gang, samlet over 100 deltakere. På konferansen […]

Les mer >