Årsarkiv for 2010

Funksjonsikker kabel til klokkekurser05.10.2010 Det har vært et krav om funksjonsikker kabel til klokkekurser på brannalarmanlegg i VTEK, men dette har aldri blitt praktisert. Dette har fra tid til annen blitt gjenstand for diskusjon, og Noralarm ønsker med dette å legge frem vårt felles syn på saken. Krav til kabling for brannalarmanlegg er likt for alarmgivere og høyttalere […]

Les mer >

Elektronisk sikkerhet gjør oss tryggere på arbeidsplassenElektronisk sikkerhet gjør oss tryggere på arbeidsplassen

12.07.2010 En undersøkelse gjennomført av Schneider-Electric Danmark avdekker at elektronisk sikkerhet i form av brannalarm, innbruddslarm, adgangskontoll og kameraovervåking er noen av de viktigste elementene som gir deg en tryggere hverdag på arbeidsplassen. Schneider Electric Buildings Business i Danmark har nylig lansert en sikkerhets undersøkelse basert på intervjuer av 1300 arbeidstakere med arbeidsplass innendørs samt […]

Les mer >

Merking av kameraovervåket områdeMerking av kameraovervåket område

05.07.2010 Merking av områder som er kameraovervåket er en viktig del av en installasjon og samtidig den delen det syndes mest imot. I forbindelse med utarbeidelsen av kameranormen ble det i samarbeid med Datatilsynet laget skiltmaler for riktig merking av kameraovervåkede områder. Dette har nå Noralarm og Nelfo tatt ett skritt videre og nå fått […]

Les mer >

EN54 Normen for brannvarsling med relasjon til talevarslingEN54 er en serie med normer om alt som har med brannvarsling å gjøre. EN54 norm-serien har vært ute ganske lenge gjeldende for flere av underkapitlene, og markedet er vant til å følge dem. Brannsentraler, detektorer, klokker etc. har lenge hatt sine egne kapitler. EN54 gjelder for alle deler av et brannalarmanlegg, nå også: Talevarslingsanlegg […]

Les mer >

Generelt om talevarslingGenerelt om talevarsling

Talevarsling er varsling av faresituasjoner (vanligvis brann) til publikum, med talte meldinger istedenfor med klokker eller sirener. Denne måten å varsle på fører til mye raskere oppfattelse av hva som skjer, og dermed raskere og riktigere reaksjon. Hvorfor talevarsling? Erfaringsmateriale viser at alarm med klokker vanligvis blir tatt for å være falsk alarm. Verdifull tid […]

Les mer >