Årsarkiv for 2010

Optisk varsling og universell utformingOptisk varsling og universell utforming

15.10.2010 Krav om universell utforming av bygg er en viktig utfordring for brannalarmbransjen. Foreløpig er det få konkrete rettningslinjer som forteller hvordan dette bør ivaretas. I denne sammenheng har Noralarm nå utarbeidet en anbefaling for dette som kan benyttes som utgangspunkt. Generelt om optisk varsling i forhold til universell utforming: Forskriftstekst (utdrag): § 11-11. Generelle […]

Les mer >

Funksjonsikker kabel til klokkekurser05.10.2010 Det har vært et krav om funksjonsikker kabel til klokkekurser på brannalarmanlegg i VTEK, men dette har aldri blitt praktisert. Dette har fra tid til annen blitt gjenstand for diskusjon, og Noralarm ønsker med dette å legge frem vårt felles syn på saken. Krav til kabling for brannalarmanlegg er likt for alarmgivere og høyttalere […]

Les mer >

Elektronisk sikkerhet gjør oss tryggere på arbeidsplassenElektronisk sikkerhet gjør oss tryggere på arbeidsplassen

12.07.2010 En undersøkelse gjennomført av Schneider-Electric Danmark avdekker at elektronisk sikkerhet i form av brannalarm, innbruddslarm, adgangskontoll og kameraovervåking er noen av de viktigste elementene som gir deg en tryggere hverdag på arbeidsplassen. Schneider Electric Buildings Business i Danmark har nylig lansert en sikkerhets undersøkelse basert på intervjuer av 1300 arbeidstakere med arbeidsplass innendørs samt […]

Les mer >

Merking av kameraovervåket områdeMerking av kameraovervåket område

05.07.2010 Merking av områder som er kameraovervåket er en viktig del av en installasjon og samtidig den delen det syndes mest imot. I forbindelse med utarbeidelsen av kameranormen ble det i samarbeid med Datatilsynet laget skiltmaler for riktig merking av kameraovervåkede områder. Dette har nå Noralarm og Nelfo tatt ett skritt videre og nå fått […]

Les mer >

EN54 Normen for brannvarsling med relasjon til talevarslingEN54 er en serie med normer om alt som har med brannvarsling å gjøre. EN54 norm-serien har vært ute ganske lenge gjeldende for flere av underkapitlene, og markedet er vant til å følge dem. Brannsentraler, detektorer, klokker etc. har lenge hatt sine egne kapitler. EN54 gjelder for alle deler av et brannalarmanlegg, nå også: Talevarslingsanlegg […]

Les mer >

Generelt om talevarslingGenerelt om talevarsling

Talevarsling er varsling av faresituasjoner (vanligvis brann) til publikum, med talte meldinger istedenfor med klokker eller sirener. Denne måten å varsle på fører til mye raskere oppfattelse av hva som skjer, og dermed raskere og riktigere reaksjon. Hvorfor talevarsling? Erfaringsmateriale viser at alarm med klokker vanligvis blir tatt for å være falsk alarm. Verdifull tid […]

Les mer >