Årsarkiv for 2013

Ny NS-EN 1838:2013 endelig på plass!Europas og Norges viktigste standard for prosjektering av nødlys/ledesystem er på plass i revidert versjon. Arbeidesgruppen i CEN hvor jeg sitter som norsk medlem, har gjennom noen år jobbet med revisjonen av EN 1838. Den gamle utgaven er fra 1999, og i 2004 ble den regodkjent uten edringer. Arbeidet i slike arbeidesgrupper er alltid krevende, […]

Les mer >

Forbrukerrådet endrer artikkel om ioniske røykvarslere09.11.2012 Noralarm og andre i fagmiljøet har som mange kjenner til hatt en omfattende dialog med Forbrukerrådet for å få de til å endre artikkelen som ble publiserte i mars vedrørende testing av røykvarslere. Denne artikkelen var bygget på en svensk test som etter bransjens ganske entydige mening var feilaktig. Problemet med artikkelen var at […]

Les mer >

Nødlys og ledesystemer – Kontroll, ettersyn og vedlikeholdNødlys og ledesystemer – Kontroll, ettersyn og vedlikehold

26.09.2011 TEK 10 til Plan- og bygningsloven krever ledesystem installert i byggverk med stort personantall, og der det er lange- / kompliserte rømningsveier, samt store byggverk og byggverk i risikoklase 5 og 6. Det har gjennom flere år vært stilt strenge krav til kompetansen for den eller de som skal prosjektere slike anlegg, og ikke […]

Les mer >

NØDLYS / LEDESYSTEMER og forhold til standarderNorge er gjennom Standard Norge (SN) og NEK som de fleste land i Europa medlem i CEN og CENELEC. SN og NEK har god hjelp fra eksterne medarbeidere som fungerer som landets eksperter i arbeidsgrupper i CEN / CENELEC, og det nedlegges mye tid og arbeid for å utforme felles standarder for Europa. Et slikt […]

Les mer >

Elektronisk sikkerhet gjør oss tryggere på arbeidsplassenEn undersøkelse gjennomført av Schneider-Electric Danmark avdekker at elektronisk sikkerhet i form av brannalarm, innbruddslarm, adgangskontoll og kameraovervåking er noen av de viktigste elementene som gir deg en tryggere hverdag på arbeidsplassen. Schneider Electric Buildings Business i Danmark har nylig lansert en sikkerhets undersøkelse basert på intervjuer av 1300 arbeidstakere med arbeidsplass innendørs samt 100 […]

Les mer >

Noralarm sender brev til kommunal og regionaldepartementetNoralarm har i lengre tid påpekt den ensidige ordlyden som er benyttet i VTEK10 (veiledningen til TEK10) hvor NS3926 fremstår som eneste prekvalifiserte løsning for nødbelysning/ ledesystem i bygg. Noralarm mener dette er ensidig og feil i forhold til den anerkjente NS-EN 1838 og NEK EN50172 som er en velprøvet, sikkerhetsmessig en langt bedre løsning, […]

Les mer >

SINTEF rapport om forhindring av branner i tett trehusbebyggelseSINTEF rapport om forhindring av branner i tett trehusbebyggelse

Strategi og fremgangsmåte ved brannsikring av tett verneverdig trehusbebyggelse er kort beskrevet, og involvering av beboerne i brannsikringsarbeidet er et viktig poeng. Rapporten «Byen brenner!» inneholder informasjon som vil være nyttig i arbeid med brannsikring av enhver tett verneverdig trehusbebyggelse. Stortingsmelding nr. 41 fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD), 2000-2001 settes det nye nasjonale mål for […]

Les mer >

Nødlys og ledesystemer – Forby produkter uten automatisk test?Nødlys og ledesystemer – Forby produkter uten automatisk test?

11.04.2012 Er det nå på tide å nedlegge et forbud? Et forbud mot hva? Jo, et forbud mot å selge dårlige og kostnadskrevende løsninger til kunder som investerer i sikkerhet i bygget sitt. Det jeg tenker på er sikkerheten i alle nødlys- og ledesystemer som installeres. De er pålagt via krav i forskrift fra DSB […]

Les mer >