Foredrag på Talevarslingskurset 21. j...Her finner du de forskjellige foredragene og eventuelle sidedokumenter fra kurset: Talevarsling NS3961_Prosjekteringsmetoder_BFO_TFS_MK2 ØYVIN talevarlingskurs 2017 Erfaring og løsning i standarden NS 3961, tillegg A og B Normative referanser og termer 3961   Oppgaver med fasitsvar er tilgjengelig på forespørsel ved å sende e-post til po [...]

Kurs i den nye talevarslingsstandarde...Kurs i den nye talevarslingsstandarden NS3961 Kurs i Talevarsling Høsten 2016 ble Standarden NS 3961 – Talevarslingsanlegg – Prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold gitt ut. Deltakere i arbeidsgruppen har utarbeidet kurset – Ny norsk standard for talevarsling som arrangeres som et dagskurs med gruppearbeid i regi av Noralarm og medlemmer fra arbeidsgruppen [...]

Pre-akseptert utstyr til bruk for bra...10.01.2013 Etter innføringen av VTEK10 fikk Noralarm en del henvendelser på vurdering, og tolkning av deteksjon og varsling i boliger (både blokkleiligheter samt småhusbebyggelse). Noralarm gjennomførte en vurdering av dette i samarbeid med, den gang Bygningsteknisk Etat, og kom fram til de anbefalinger som er beskrevet i artikkel av 23.09.20 [...]

NØDLYS / LEDESYSTEMER og forhold til ...Norge er gjennom Standard Norge (SN) og NEK som de fleste land i Europa medlem i CEN og CENELEC. SN og NEK har god hjelp fra eksterne medarbeidere som fungerer som landets eksperter i arbeidsgrupper i CEN / CENELEC, og det nedlegges mye tid og arbeid for å utforme felles standarder for Europa. Et slikt arbeid har vært gjennomført når man skr [...]

Nødlys og ledesystemer – Kontroll, et...Nødlys og ledesystemer – Kontroll, ettersyn og vedlikehold 26.09.2011 TEK 10 til Plan- og bygningsloven krever ledesystem installert i byggverk med stort personantall, og der det er lange- / kompliserte rømningsveier, samt store byggverk og byggverk i risikoklase 5 og 6. Det har gjennom flere år vært stilt strenge krav til kompetansen for den eller de som skal prosjektere slike anlegg, og ikke minst [...]

KONTROLL, VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN AV ...KONTROLL, VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN AV BRANNALARMANLEGG 01.11.2016 revidert   Noralarm har utarbeidet en felles norm for bransjen når det gjelder kontroll, vedlikehold og ettersyn av brannalarmanlegg. Dette for å tilby anleggseiere og driftsansvarlige en minimums standard og forholde seg til ovenfor utøvere av kontroll og vedlikehold. Normen bør legges til grunn ved inngåelse av vedlikeholds [...]

Slik velger du riktig røykdetektorSlik velger du riktig røykdetektor Den eneste omforente metoden i verden for å beregne hvilken røykfølsomhet du oppnår med en gitt detektor i et gitt rom gis i et vedlegg i amerikanerenes regelverk for brannalarm, NFPA Standard 72. Norske COWI AS har utviklet verden eneste regneprogram som utfører beregningene, G-Jet, basert på samarbeide og fullskala tester gjort sammen med [...]

Funksjonsikker kabel til klokkekurser05.10.2010 Det har vært et krav om funksjonsikker kabel til klokkekurser på brannalarmanlegg i VTEK, men dette har aldri blitt praktisert. Dette har fra tid til annen blitt gjenstand for diskusjon, og Noralarm ønsker med dette å legge frem vårt felles syn på saken. Krav til kabling for brannalarmanlegg er likt for alarmgivere og høyttalere ti [...]

Optisk varsling og universell utformi...Optisk varsling og universell utforming 15.10.2010 Krav om universell utforming av bygg er en viktig utfordring for brannalarmbransjen. Foreløpig er det få konkrete rettningslinjer som forteller hvordan dette bør ivaretas. I denne sammenheng har Noralarm nå utarbeidet en anbefaling for dette som kan benyttes som utgangspunkt. Generelt om optisk varsling i forhold til universell utf [...]

Plassering av manuelle melderePlassering av manuelle meldere 21.02.2011 Noralarm har sett nærmere på punkt 4.4 i HO 2/98 som omhandler plassering av manuell melder ved nødåpnere. Etter diskusjoner i bransjen har vi kommet til en felles forståelse og tolkning av punktet. Med henvisning til HO 2/98, pkt 4.4 vil Noralarm kommentere følgende: Slik Noralarm ser det er det ingen grunn til spesielt å kreve ma [...]