NS3960 revidert og tilgjengelig for høringskommentarer

21.11.2018 NS3960 foreligger nå revidert utgave på Standard Norge side hjemmesider for standarder på høring. http://enquiry.standard.no/Home/Search Revisjonsarbeidet har pågått aktivt siden i april i år, og det har vært en intens prosess for å få ferdigstilt...

PILRETNING PÅ MARKERINGSLYS

03.04.2018 Det diskuteres stadig hva som gjelder i forhold til pilretning på markeringslys. En endring til «pil-opp» har lenge blitt diskutert, men enn så lenge er ikke dette et definert krav. Ønsker du en oppdatering på hva som gjelder så last ned...