Forbrukerrådet endrer artikkel om ioniske røykvarslere

09.11.2012 Noralarm og andre i fagmiljøet har som mange kjenner til hatt en omfattende dialog med Forbrukerrådet for å få de til å endre artikkelen som ble publiserte i mars vedrørende testing av røykvarslere. Denne artikkelen var bygget på en svensk test som etter...

Aller siste kapittel for ionedetektoren?

20.12.2012 Noralarm har i en rekke år engasjert seg i utfasingen av ionedetektoren, og innenfor det profesjonelle markedet skjedde dette for flere år siden. I det private markedet for hjemmerøykvarslere derimot, har ionevarsleren holdt stand helt til i dag....