NS3960 revidert og tilgjengelig for høringskommentarer

21.11.2018 NS3960 foreligger nå revidert utgave på Standard Norge side hjemmesider for standarder på høring. http://enquiry.standard.no/Home/Search Revisjonsarbeidet har pågått aktivt siden i april i år, og det har vært en intens prosess for å få ferdigstilt...

Brannvarsling i boliger ut fra krav i TEK17

13.11.2017 Utgangspunktet er at boliger i blokkbebyggelse er definert til risikoklasse 4. Dette utløser krav om brannalarmanlegg. Indirekte betyr det at 1-etasjes bolig skal ha brannalarmkategori 1, og 2-etasjer eller flere skal ha brannalarmkategori 2 (heldekkende)....