Innlegg i kategorien Kurs og opplæring brann

Foredrag på Talevarslingskurset 21. j...Her finner du de forskjellige foredragene og eventuelle sidedokumenter fra kurset: Talevarsling NS3961_Prosjekteringsmetoder_BFO_TFS_MK2 ØYVIN talevarlingskurs 2017 Erfaring og løsning i standarden NS 3961, tillegg A og B Normative referanser og termer 3961   Oppgaver med fasitsvar er tilgjengelig på forespørsel ved å sende e-post til po [...]

Kurs i den nye talevarslingsstandarde...Kurs i Talevarsling Høsten 2016 ble Standarden NS 3961 – Talevarslingsanlegg – Prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold gitt ut. Deltakere i arbeidsgruppen har utarbeidet kurset – Ny norsk standard for talevarsling som arrangeres som et dagskurs med gruppearbeid i regi av Noralarm og medlemmer fra arbeidsgruppen [...]

Ny sertifiseringsordning brann lanser...26.02.2015 I og med introduksjon av NS3960 og avslutning av tidligere FG sitt regelverk, betyr det at den etablerte FG-godkjenningen av personer og foretak videreutvikles med tilknytning til NS3960. Retningslinjene for sertifisering av personell og foretak fremkommer i FG-beskrivelsene FG750 og FG760, kort oppsummert i beskrivelsen under. I [...]