Innlegg i kategorien Nødlys

PILRETNING PÅ MARKERINGSLYS03.04.2018 Det diskuteres stadig hva som gjelder i forhold til pilretning på markeringslys. En endring til «pil-opp» har lenge blitt diskutert, men enn så lenge er ikke dette et definert krav. Ønsker du en oppdatering på hva som gjelder så last ned dokumentet nedenfor. Last ned PDF

Les mer >

NS-EN 1838:2013 er nå oversatt til Norsk09.12.2014 NS-EN 1838:2013 er nå oversatt til Norsk og kan lastes ned fra www.standard.no. Dette er en revisjon fra NS-EN 1838:1999 og den inneholder noen viktige endringer som man skal merke seg spesielt når man prosjekterer. NS-EN 1838:2013 henviser nå direkte til andre standarder som skal følges og de er: NEK EN 50172 i forhold […]

Les mer >

Nødlys og ledesystemer – Kontroll, ettersyn og vedlikeholdNødlys og ledesystemer – Kontroll, ettersyn og vedlikehold

26.09.2011 TEK 10 til Plan- og bygningsloven krever ledesystem installert i byggverk med stort personantall, og der det er lange- / kompliserte rømningsveier, samt store byggverk og byggverk i risikoklase 5 og 6. Det har gjennom flere år vært stilt strenge krav til kompetansen for den eller de som skal prosjektere slike anlegg, og ikke […]

Les mer >

NØDLYS / LEDESYSTEMER og forhold til standarderNorge er gjennom Standard Norge (SN) og NEK som de fleste land i Europa medlem i CEN og CENELEC. SN og NEK har god hjelp fra eksterne medarbeidere som fungerer som landets eksperter i arbeidsgrupper i CEN / CENELEC, og det nedlegges mye tid og arbeid for å utforme felles standarder for Europa. Et slikt […]

Les mer >

Elektronisk sikkerhet gjør oss tryggere på arbeidsplassenEn undersøkelse gjennomført av Schneider-Electric Danmark avdekker at elektronisk sikkerhet i form av brannalarm, innbruddslarm, adgangskontoll og kameraovervåking er noen av de viktigste elementene som gir deg en tryggere hverdag på arbeidsplassen. Schneider Electric Buildings Business i Danmark har nylig lansert en sikkerhets undersøkelse basert på intervjuer av 1300 arbeidstakere med arbeidsplass innendørs samt 100 […]

Les mer >

Noralarm sender brev til kommunal og regionaldepartementetNoralarm har i lengre tid påpekt den ensidige ordlyden som er benyttet i VTEK10 (veiledningen til TEK10) hvor NS3926 fremstår som eneste prekvalifiserte løsning for nødbelysning/ ledesystem i bygg. Noralarm mener dette er ensidig og feil i forhold til den anerkjente NS-EN 1838 og NEK EN50172 som er en velprøvet, sikkerhetsmessig en langt bedre løsning, […]

Les mer >

Nødlys og ledesystemer – Forby produkter uten automatisk test?Nødlys og ledesystemer – Forby produkter uten automatisk test?

11.04.2012 Er det nå på tide å nedlegge et forbud? Et forbud mot hva? Jo, et forbud mot å selge dårlige og kostnadskrevende løsninger til kunder som investerer i sikkerhet i bygget sitt. Det jeg tenker på er sikkerheten i alle nødlys- og ledesystemer som installeres. De er pålagt via krav i forskrift fra DSB […]

Les mer >

Frafall om særskilte foretakskrav10.01.2012 Sentral eller lokal godkjenning for prosjektering av brannalarm, nødlys og ledesystem er ikke lenger et eget fagområde. Frafall om særskilte foretakskrav for prosjektering virker ikke å samsvare med økte krav til installering av brannalarmanlegg i henhold til forskrift om tekniske krav til byggverk med veiledning. Noralarm og FG har gått sammen, og skrevet et […]

Les mer >