Innlegg i kategorien Nødlys

NS-EN 1838:2013 er nå oversatt til No...09.12.2014 NS-EN 1838:2013 er nå oversatt til Norsk og kan lastes ned fra www.standard.no. Dette er en revisjon fra NS-EN 1838:1999 og den inneholder noen viktige endringer som man skal merke seg spesielt når man prosjekterer. NS-EN 1838:2013 henviser nå direkte til andre standarder som skal følges og de er: NEK EN 50172 i forhold til test, [...]

Nødlys og ledesystemer – Kontroll, et...26.09.2011 TEK 10 til Plan- og bygningsloven krever ledesystem installert i byggverk med stort personantall, og der det er lange- / kompliserte rømningsveier, samt store byggverk og byggverk i risikoklase 5 og 6. Det har gjennom flere år vært stilt strenge krav til kompetansen for den eller de som skal prosjektere slike anlegg, og ikke minst [...]

NØDLYS / LEDESYSTEMER og forhold til ...Norge er gjennom Standard Norge (SN) og NEK som de fleste land i Europa medlem i CEN og CENELEC. SN og NEK har god hjelp fra eksterne medarbeidere som fungerer som landets eksperter i arbeidsgrupper i CEN / CENELEC, og det nedlegges mye tid og arbeid for å utforme felles standarder for Europa. Et slikt arbeid har vært gjennomført når man skr [...]

Elektronisk sikkerhet gjør oss trygge...En undersøkelse gjennomført av Schneider-Electric Danmark avdekker at elektronisk sikkerhet i form av brannalarm, innbruddslarm, adgangskontoll og kameraovervåking er noen av de viktigste elementene som gir deg en tryggere hverdag på arbeidsplassen. Schneider Electric Buildings Business i Danmark har nylig lansert en sikkerhets undersøkelse b [...]

Noralarm sender brev til kommunal og ...Noralarm har i lengre tid påpekt den ensidige ordlyden som er benyttet i VTEK10 (veiledningen til TEK10) hvor NS3926 fremstår som eneste prekvalifiserte løsning for nødbelysning/ ledesystem i bygg. Noralarm mener dette er ensidig og feil i forhold til den anerkjente NS-EN 1838 og NEK EN50172 som er en velprøvet, sikkerhetsmessig en langt bedr [...]

Nødlys og ledesystemer – Forby produk...11.04.2012 Er det nå på tide å nedlegge et forbud? Et forbud mot hva? Jo, et forbud mot å selge dårlige og kostnadskrevende løsninger til kunder som investerer i sikkerhet i bygget sitt. Det jeg tenker på er sikkerheten i alle nødlys- og ledesystemer som installeres. De er pålagt via krav i forskrift fra DSB å gjennomgå fastlagte tester som s [...]

Frafall om særskilte foretakskrav10.01.2012 Sentral eller lokal godkjenning for prosjektering av brannalarm, nødlys og ledesystem er ikke lenger et eget fagområde. Frafall om særskilte foretakskrav for prosjektering virker ikke å samsvare med økte krav til installering av brannalarmanlegg i henhold til forskrift om tekniske krav til byggverk med veiledning. Noralarm og FG ha [...]