Innlegg i kategorien Nødlys

NS-EN 1838:2013 er nå oversatt til Norsk09.12.2014 NS-EN 1838:2013 er nå oversatt til Norsk og kan lastes ned fra www.standard.no. Dette er en revisjon fra NS-EN 1838:1999 og den inneholder noen viktige endringer som man skal merke seg spesielt når man prosjekterer. NS-EN 1838:2013 henviser nå direkte til andre standarder som skal følges og de er: NEK EN 50172 i forhold […]

Les mer >

Nødlys og ledesystemer – Kontroll, ettersyn og vedlikeholdNødlys og ledesystemer – Kontroll, ettersyn og vedlikehold

26.09.2011 TEK 10 til Plan- og bygningsloven krever ledesystem installert i byggverk med stort personantall, og der det er lange- / kompliserte rømningsveier, samt store byggverk og byggverk i risikoklase 5 og 6. Det har gjennom flere år vært stilt strenge krav til kompetansen for den eller de som skal prosjektere slike anlegg, og ikke […]

Les mer >

NØDLYS / LEDESYSTEMER og forhold til standarderNorge er gjennom Standard Norge (SN) og NEK som de fleste land i Europa medlem i CEN og CENELEC. SN og NEK har god hjelp fra eksterne medarbeidere som fungerer som landets eksperter i arbeidsgrupper i CEN / CENELEC, og det nedlegges mye tid og arbeid for å utforme felles standarder for Europa. Et slikt […]

Les mer >

Elektronisk sikkerhet gjør oss tryggere på arbeidsplassenEn undersøkelse gjennomført av Schneider-Electric Danmark avdekker at elektronisk sikkerhet i form av brannalarm, innbruddslarm, adgangskontoll og kameraovervåking er noen av de viktigste elementene som gir deg en tryggere hverdag på arbeidsplassen. Schneider Electric Buildings Business i Danmark har nylig lansert en sikkerhets undersøkelse basert på intervjuer av 1300 arbeidstakere med arbeidsplass innendørs samt 100 […]

Les mer >

Noralarm sender brev til kommunal og regionaldepartementetNoralarm har i lengre tid påpekt den ensidige ordlyden som er benyttet i VTEK10 (veiledningen til TEK10) hvor NS3926 fremstår som eneste prekvalifiserte løsning for nødbelysning/ ledesystem i bygg. Noralarm mener dette er ensidig og feil i forhold til den anerkjente NS-EN 1838 og NEK EN50172 som er en velprøvet, sikkerhetsmessig en langt bedre løsning, […]

Les mer >

Nødlys og ledesystemer – Forby produkter uten automatisk test?Nødlys og ledesystemer – Forby produkter uten automatisk test?

11.04.2012 Er det nå på tide å nedlegge et forbud? Et forbud mot hva? Jo, et forbud mot å selge dårlige og kostnadskrevende løsninger til kunder som investerer i sikkerhet i bygget sitt. Det jeg tenker på er sikkerheten i alle nødlys- og ledesystemer som installeres. De er pålagt via krav i forskrift fra DSB […]

Les mer >

Frafall om særskilte foretakskrav10.01.2012 Sentral eller lokal godkjenning for prosjektering av brannalarm, nødlys og ledesystem er ikke lenger et eget fagområde. Frafall om særskilte foretakskrav for prosjektering virker ikke å samsvare med økte krav til installering av brannalarmanlegg i henhold til forskrift om tekniske krav til byggverk med veiledning. Noralarm og FG har gått sammen, og skrevet et […]

Les mer >