Norge er gjennom Standard Norge (SN) og NEK som de fleste land i Europa medlem i CEN og CENELEC.

SN og NEK har god hjelp fra eksterne medarbeidere som fungerer som landets eksperter i arbeidsgrupper i CEN / CENELEC, og det nedlegges mye tid og arbeid for å utforme felles standarder for Europa.

Et slikt arbeid har vært gjennomført når man skrev EN 50172 og EN 1838, to velkjente Europeiske standarder innenfor nødlys/ledesystemer. Sågar har nylig EN1838 gjennomgått et revisjonsarbeid de siste månedene og resultatet, FprEN 1838:2012 er nå sendt ut til alle CEN medlemsland for avstemning. Denne reviderte standard forventes å være på plass i løpet av sommeren 2013.

EN 50172 og EN 1838 er de to standarder som benyttes av Europeiske land når man skal lage nasjonale retningslinjer og krav til nødlys/ledesystemer i bygninger. Følger man disse to standarder så har man normalt også oppfylt landets krav til ledesystem i bygninger.

Dette har også vært de to standarder som har ligget til grunn for oppfyllelse av kravene til ledesystemer i Teknisk Forskrift (TEK) som en preakseptert løsning. Hele tiden har man hatt fokus på det faktum at man må ha god belysning i rømningsveier og åpne områder når man skal rømme et bygg.

Dette endret seg i 2010 når man skrev om teksten i Veiledning til Teknisk forskrift, da man ene og alene kunne benytte NS 3926 til å prosjektere ledesystemer i bygninger. Dette er en standard som er blitt særnorsk ved å skrive om og utelate viktige elementer i ISO 16069.

TEK 10 krever på samme måte som i TEK 7 at det skal være ”god belysning” i rømningsveiene når man skal rømme, men har ved å tillate NS 3926 (som preakseptert løsning) fjernet belysningen og overlatt dette til etterlysende linjer og skilt. Etterlysende striper og skilt er ikke i stand til å gi ”god belysning” i rømningsveiene.

På dette området skiller Norge seg klart ut fra de andre landene som vi liker å sammenligne oss med ved å tillate løsninger som kun benytter etterlysende systemer.

De andre landene krever at det skal være installert et tradisjonelt elektrisk nødlys/ledesystem bestående av ledelys og markeringslys. Dersom det ikke skulle være tilstrekkelig kan man montere etterlysende ledelinjer, eventuelt skilt der man finner behovstjenlig.

(Tidligere publisert i bladet LYS)