Kurs i den nye talevarslingsstandarden NS3961Kurs i Talevarsling
Høsten 2016 ble Standarden NS 3961 – Talevarslingsanlegg – Prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold gitt ut.
Deltakere i arbeidsgruppen har utarbeidet kurset – Ny norsk standard for talevarsling som arrangeres som et dagskurs med gruppearbeid i regi av Noralarm og medlemmer fra arbeidsgruppen.

Dato:
Onsdag 21. juni på Romerikskirken, Oslo Kristne Senter, Trondheimsveien 50, 2007 Kjeller. 10-12 min kjøring fra Lillestrøm Stasjon.

Kurset tar for seg standarden i sin helhet fra prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold.
Vi gjennomgår hvilke erfaringer man har hatt med talevarsling de siste 30 årene og hva man i standarden har fokusert på for å optimalisere kvalitet og redusere sjanse for å gjøre feil i de forskjellige fasene.
Kurset er beregnet for konsulenter, installatører, utstyrsleverandører, innkjøpere og brukere.
Dette blir det første kurset i den nye standarden og vil danne grunnlag for de som ønsker å sertifisere seg på Talevarsling på et senere tidspunkt.
Da det er mindre enn 1 mnd. til kurset har vi satt kort påmeldingsfrist for å sikre at vi har samsvar mellom antall deltakere og størrelse på lokaliteter.
Deltakerpris: Medlemmer av Noralarm kr. 3500.-
Ikke medlemmer kr. 4500.-
Utstiller – 10m2 kr. 5000.-
Pris inkl. lunch, frukt og kaffe/te samt NS 3961 standard i papirformat.
Påmeldingsfrist: 14. juni
Påmelding per mail: post@noralarm.com

Ved påmelding vil deltaker få tilsendt faktura som må betales før 20.6.
For utstyrsleverandører som ønsker å presentere eget talevarslingsutstyr i form av brosjyrer eller komplett utstyr vil utstillerkostnad komme i tillegg.

Program

08:30-09:15
Registrering

09:15-09:45
Hva har vi av erfaring fra Talevarsling som vi har fokusert på å bedre i standarden.
Omfang av standarden
Foreleser: Jarl Tonning – Leder for FOUBrannfag Nokas Brannkonsult.
Styremedlem BFO og Noralarm. Ledet arbeidsgruppen

09:45-10:15
Tillegg A (informativt) Ansvarsfordeling fra prosjektering, installasjon til drifts og
vedlikeholdsfasen for brann- og talevarslingsanlegg. Tillegg B Søknadsplikt
Foreleser: Håkon Winterseth – Faglig Leder Firesafe Consulting.
Styreleder BFO. Deltager i arbeidsgruppen

10:15-10:45
Normative referanser, termer og definisjoner, symboler og oppmerksomhetssignal
Foreleser: Jarl Tonning

10:45-11:30
Anleggets virkemåte, utstyr og komponenter. Sentralutstyr og kraftforsyning.
Høyttalere, optisk varsling, brannmannspanel, Prosjektering
Foreleser: Øyvin Sylte – Daglig leder Nortek
Deltager i arbeidsgruppen
11:30-12:30
Lunch

12:30-13:15
Prosjekteringsmetoder
Foreleser: Håkon Bjartveit – Scandec systemer.
Deltager i arbeidsgruppen

13:15-13:45
Integrasjon mellom flere talevarslingsanlegg
Foreleser: Øyvin Sylte

13:45-14:15
Installasjon
Foreleser: Håkon Bjartveit

14:15-14:45
Drift og vedlikehold
Foreleser: Øyvin Sylte

14:45-15:15
Tilleggene: Tillegg C (informativt) Målemetode
Tillegg D (informativt) Bakgrunnsstøynivåer
Tillegg E (informativt) Kabel
Foreleser: Håkon Bjartveit

15:15-15:30
Pause

15:30-17:00
Arbeidsgrupper – oppgaver
Jarl Tonning, Håkon Winterseth

17:00-17:30
Presentasjon av gruppeoppgavene
Arbeidgruppene

17:30 18:00
Spørsmål til arbeidsgruppen