Europas og Norges viktigste standard for prosjektering av nødlys/ledesystem er på plass i revidert versjon.

Arbeidesgruppen i CEN hvor jeg sitter som norsk medlem, har gjennom noen år jobbet med revisjonen av EN 1838. Den gamle utgaven er fra 1999, og i 2004 ble den regodkjent uten edringer.

Arbeidet i slike arbeidesgrupper er alltid krevende, men interresant med problemstillinger fra de enkelte land. Det er mange land som ønsker å få sine innspill på plass, men man skal komme frem til et forslag i gruppen under konsensus som man kan legge frem for CEN medlems-landene.

Man kan vel kalle NS-EN 1838 ”kakeoppskriften” i et elektrisk ledesystem der NEK EN 150172 er system standarden. Med disse to i hånden så kan man prosjektere et elektrisk ledesystem som sikrer mulig rømning der rømning er mulig.

NS-EN 1838:2013 er den eneste standard på markedet i Europa og Norge som kan sikre ”god belysning” i en flukt- og rømningsvei dersom behovet skulle være til stede.

Hva er nytt?

– Det mest synlige er henvisningen til de nye ISO 7010 symbolene. Her finner vi tilbake til ”løpende mann i dør + pil”. ISO symbolene er fra 2012 både EN og NS standard, og nå er de implementert i NS-EN 1838:2013. Skal du nå levere et anlegg ihht. NS-EN 1838 så må du benytte disse symbolene.

– Det andre god synlige er at listen over steder man alltid skal ha armaturer er utvidet med nye 2 punkter (j og k) samt noen steder er tekst endret og skjerpet.

– Punkt (g) er skjerpet slik at belysning av rømningsvei gjelder frem til sikkert sted, selvom dette ligger bort fra bygget.

– Punkt (h) tar for seg steder for førstehjelp. Der er kravet til belysning økt, og er nå definert til 5 luxvertikal belysning på utstyret.

– Punkt (i) som gjelder utstyr for brannbekjempelse og manuell melder til brannalarmanlegg skl nå ha 5 lux vertkal belysning på utstyret.

– Punkt (j) gjelder belysning av utstyr for bruk til rømning av bevegelsehemmede.

– Punkt (k) er for belysning av ventesone og anropsutstyr for funksjonshemmede, og dette punktet tar også for seg belysning av anropsutstyr på toalett for funksjonshemmede.

Den reviderte standarden er nå lagt ut som NS-EN 1838:2013 på Standard Norge sine web sider og er gjeldende standard i Norge for elektriske ledesystemer.

Den finnes foreløpig kun i engelsk språkdrakt, så får vi bare se hvor raskt det går med å få den i oversatt til norsk.