Om NoralarmNORALARM ble etablert 26. august 1970. Foreningen består av medlemsbedrifter som alle jobber for å høyne nivået på så vel bransjen som produkter og løsninger innenfor våre fagfelt.

Vi jobber for at kunden skal få den optimale løsning ut i fra gjeldende prinsipper, rask detektering og riktige tiltak. Målet er økt trygghet og sikkerhet for redusert skadeomfang. Dette oppnår vi ved å gi sluttbrukere, konsulenter og utvalgte interesse grupper korrekt informasjon, og ved å representere bransjen i kontakt med nasjonale, internasjonale myndigheter og organisasjoner, bl.a. i forbindelse med standardisering samt sertifisering. I tillegg forsøker vi å påvirke myndigheter og forsikringsselskaper, slik at de stiller klare krav med hensyn til person- og eiendoms beskyttelse.

Medlemsbedriftenes produkt- og tjenestetilbud består bl.a. av distribusjon, installasjon, ettersyn og service av:

– Brannalarm

– Innbruddsalarm

– Adgangskontroll

– Kameraovervåking

– Talevarsling

– Heisalarm

– Nødbelysning

– Alarmoverføring

God yrkeskunnskap, kvalitetsprodukter og systemløsninger utgjør basisen for kunde- og behovstilpassede sikkerhetsløsninger. Ved å velge en NORALARM bedrift som din leverandør har du en samarbeidspartner som du kan stole på følger denne policy.

Vår kontaktinfo:

Postadresse: Noralarm Postboks 23, 1371 Asker

Kontoradresse: Gml. Drammensvei 227, 1381 Asker

E-Post adresser:

For regnskap/ faktura spørsmål: regnskap@noralarm.com

for øvrige henvendelser: post@noralarm.com

 

Våre medlemsbedrifter med kontaktpersoner: