912043421.02.2011
Noralarm har sett nærmere på punkt 4.4 i HO 2/98 som omhandler plassering av manuell melder ved nødåpnere. Etter diskusjoner i bransjen har vi kommet til en felles forståelse og tolkning av punktet.

Med henvisning til HO 2/98, pkt 4.4 vil Noralarm kommentere følgende:

Slik Noralarm ser det er det ingen grunn til spesielt å kreve manuelle meldere montert ved alle nødåpnere. Manuelle meldere skal kun monteres ved siden av nødåpneren i den hensikt å samle disse betjeningsapparater på samme lokasjon. En manuell melder skal derfor kun monteres hvor det er en nødåpner, hvis det vil være naturlig å montere en manuell melder i samme område uavhengig av denne. Plassering av manuell melder må vurderes i forhold til krav om avstanden, 30 meter til den enkelte manuelle melder. En montert nødåpner i seg selv fordrer ikke en manuell melder på noen måte.