9072218NORALARM har i samarbeid med representanter fra Brannteknisk forening sin Faggruppe Faste slokkeanlegg, satt ned en arbeidsgruppe som skal se på gjeldende standarder for deteksjon, styring og overvåkning av gasslokkeanlegg. Målet er å komme frem til en funksjonsveiledning som vil være til nytte for de som designer denne type anlegg. Standardene det tas utgangspunkt i er EN15004-1 og EN12094-1. Resultatet vil bli publisert på våre nettsider, så følg med fremover.