Siste nyheter og innlegg

Innholdet er skrevet i samarbeid med våre medlemsbedrifter

DOKUMENT

Generelt om branndeteksjon

Brann, deteksjon og funksjonsmåter For branndeteksjon benyttes mange teknikker og teknologier. Her er en liten innføring i virkemåten til de mest brukte deteksjonsmetoder i dag. Artikkelen ser også litt på problematikk i forbindelse med installasjon, bruk og...

Ny NS-EN 1838:2013 endelig på plass!

Europas og Norges viktigste standard for prosjektering av nødlys/ledesystem er på plass i revidert versjon. Arbeidesgruppen i CEN hvor jeg sitter som norsk medlem, har gjennom noen år jobbet med revisjonen av EN 1838. Den gamle utgaven er fra 1999, og i 2004 ble den...

NØDLYS / LEDESYSTEMER og forhold til standarder

Norge er gjennom Standard Norge (SN) og NEK som de fleste land i Europa medlem i CEN og CENELEC. SN og NEK har god hjelp fra eksterne medarbeidere som fungerer som landets eksperter i arbeidsgrupper i CEN / CENELEC, og det nedlegges mye tid og arbeid for å utforme...

Aller siste kapittel for ionedetektoren?

20.12.2012 Noralarm har i en rekke år engasjert seg i utfasingen av ionedetektoren, og innenfor det profesjonelle markedet skjedde dette for flere år siden. I det private markedet for hjemmerøykvarslere derimot, har ionevarsleren holdt stand helt til i dag....

IF sikkerhetssenter i Hobøl

IF har et eget sikkerhetssenter lokalisert i Hobøl med meget gode fasiliteter godt egnet til kurs og aktiviteter innenfor skaderforebyggende tiltak. Senteret har en rekke kurs som foregår hele året. Aktivitetene på senteret er basert på en kombinasjon av teoretisk...

Funksjonsikker kabel til klokkekurser

05.10.2010 Det har vært et krav om funksjonsikker kabel til klokkekurser på brannalarmanlegg i VTEK, men dette har aldri blitt praktisert. Dette har fra tid til annen blitt gjenstand for diskusjon, og Noralarm ønsker med dette å legge frem vårt felles syn på saken....

Merking av kameraovervåket område

05.07.2010 Merking av områder som er kameraovervåket er en viktig del av en installasjon og samtidig den delen det syndes mest imot. I forbindelse med utarbeidelsen av kameranormen ble det i samarbeid med Datatilsynet laget skiltmaler for riktig merking av...

Generelt om talevarsling

Talevarsling er varsling av faresituasjoner (vanligvis brann) til publikum, med talte meldinger istedenfor med klokker eller sirener. Denne måten å varsle på fører til mye raskere oppfattelse av hva som skjer, og dermed raskere og riktigere reaksjon. Hvorfor...

AGF og NORALARM Fusjonerer!

05.10.2009 De to bransjeforeningene Noralarm og Alarmgrossistenes Forening (AGF) har fusjonert. Noralarm er valgt som navn på den nye bransjeforeningen for brann og sikkerhetsleverandører og andre aktører i norsk alarmbransje. - Nå blir vi en sterkere forening, en...

Ny bransjenorm for ITV

09.09.2009 En ny bran­sje­spe­si­fi­ka­sjon for over­vå­kings­ka­me­ra­er er lan­sert av Norsk Tekno­logi i sam­ar­beid med Noralarm og FG. Normen ret­ter seg i hoved­sak mot in­stal­la­tø­rer av ITV-anlegg. På kameraovervåingskonferansen 2009, som ble arrangert i...

Samarbeidsprosjekt med Brannteknisk Forening

NORALARM har i samarbeid med representanter fra Brannteknisk forening sin Faggruppe Faste slokkeanlegg, satt ned en arbeidsgruppe som skal se på gjeldende standarder for deteksjon, styring og overvåkning av gasslokkeanlegg. Målet er å komme frem til en...

Slik velger du riktig røykdetektor

Den eneste omforente metoden i verden for å beregne hvilken røykfølsomhet du oppnår med en gitt detektor i et gitt rom gis i et vedlegg i amerikanerenes regelverk for brannalarm, NFPA Standard 72. Norske COWI AS har utviklet verden eneste regneprogram som utfører...

Både røykvarslere og brannalarmer redder liv

Etter diskusjonene som oppsto tidligere i år om profesjonelle brannalarmanlegg kunne brukes som erstating for enkle røkvarslere i boliger har DSB og forsikringsnæringen nå kommet med følgende avklaring på dette tema.  Alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler...

Notat fra forskningsrapport om sprinkler i bolig

Fra en nyere svensk forskningsrapport vedrørende sikring av hus og boliger med hjemmesprinkleranlegg har Carsten Due i Eltek Fire and Safety AS laget dette utdrag vedrørende konklusjonene fra denne rapporten. Hjemmesprinkleranlegg (RS, residential sprinklers) er...