NS3960 revidert og tilgjengelig for høringskommentarer

21.11.2018 NS3960 foreligger nå revidert utgave på Standard Norge side hjemmesider for standarder på høring. http://enquiry.standard.no/Home/Search Revisjonsarbeidet har pågått aktivt siden i april i år, og det har vært en intens prosess for å få ferdigstilt...