Funksjonsikker kabel til klokkekurser

05.10.2010 Det har vært et krav om funksjonsikker kabel til klokkekurser på brannalarmanlegg i VTEK, men dette har aldri blitt praktisert. Dette har fra tid til annen blitt gjenstand for diskusjon, og Noralarm ønsker med dette å legge frem vårt felles syn på saken....

Elektronisk sikkerhet gjør oss tryggere på arbeidsplassen

12.07.2010 En undersøkelse gjennomført av Schneider-Electric Danmark avdekker at elektronisk sikkerhet i form av brannalarm, innbruddslarm, adgangskontoll og kameraovervåking er noen av de viktigste elementene som gir deg en tryggere hverdag på arbeidsplassen....

Merking av kameraovervåket område

05.07.2010 Merking av områder som er kameraovervåket er en viktig del av en installasjon og samtidig den delen det syndes mest imot. I forbindelse med utarbeidelsen av kameranormen ble det i samarbeid med Datatilsynet laget skiltmaler for riktig merking av...

EN54 Normen for brannvarsling med relasjon til talevarsling

EN54 er en serie med normer om alt som har med brannvarsling å gjøre. EN54 norm-serien har vært ute ganske lenge gjeldende for flere av underkapitlene, og markedet er vant til å følge dem. Brannsentraler, detektorer, klokker etc. har lenge hatt sine egne kapitler....

Generelt om talevarsling

Talevarsling er varsling av faresituasjoner (vanligvis brann) til publikum, med talte meldinger istedenfor med klokker eller sirener. Denne måten å varsle på fører til mye raskere oppfattelse av hva som skjer, og dermed raskere og riktigere reaksjon. Hvorfor...