Aller siste kapittel for ionedetektoren?

20.12.2012 Noralarm har i en rekke år engasjert seg i utfasingen av ionedetektoren, og innenfor det profesjonelle markedet skjedde dette for flere år siden. I det private markedet for hjemmerøykvarslere derimot, har ionevarsleren holdt stand helt til i dag....

IF sikkerhetssenter i Hobøl

IF har et eget sikkerhetssenter lokalisert i Hobøl med meget gode fasiliteter godt egnet til kurs og aktiviteter innenfor skaderforebyggende tiltak. Senteret har en rekke kurs som foregår hele året. Aktivitetene på senteret er basert på en kombinasjon av teoretisk...

Frafall om særskilte foretakskrav

10.01.2012 Sentral eller lokal godkjenning for prosjektering av brannalarm, nødlys og ledesystem er ikke lenger et eget fagområde. Frafall om særskilte foretakskrav for prosjektering virker ikke å samsvare med økte krav til installering av brannalarmanlegg i henhold...