9114908 (1)05.10.2009
De to bransjeforeningene Noralarm og Alarmgrossistenes Forening (AGF) har fusjonert. Noralarm er valgt som navn på den nye bransjeforeningen for brann og sikkerhetsleverandører og andre aktører i norsk alarmbransje.

– Nå blir vi en sterkere forening, en støttespiller for bransjen i det norske markedet. Nye Noralarm vil knyttes tettere mot den europeiske sikkerhetsorganisasjonen Euralarm, ikke bare innen brannalarm, men på hele sikkerhetsmarkedet. Dette er viktig fordi de fleste beslutningene som berører vår bransje skjer på europeisk nivå, sier formann i Noralarm Jan Tore Borgen.

Noralarm og AGF arbeidet i mange år parallelt med samme formål, men var opprinnelig basert på forskjellig teknikk. AGF dekket innbruddsalarm, adgangskontrollanlegg og kameraovervåking, mens Noralarm hadde sitt nedslagsfelt innen brannalarmsystemer.

– Dagens teknikk innebærer en tettere integrasjon mellom brannalarm, innbruddsalarm, adgangskontroll og kameraovervåking. De to tidligere foreningene har derfor nærmet seg hverandre, sier Borgen.

– Mange bedrifter var aktive medlemmer i begge foreningene og ønsket et ønsket tettere samarbeid. Fusjonen til én felles forening for alarmbransjen var derfor både naturlig og ukontroversiell.

Jan Tore Borgen forteller at både Noralarm og AGF har samarbeidet godt med norske myndigheter og forsikringsselskaper. Disse oppgavene videreføres av Noralarm.

Etter fusjonen har Noralarm 22 medlemsbedrifter. Disse er i hovedsak produsenter og leverandører av brann- og sikkerhetsprodukter, men det er også enkelte rådgivere i medlemsgruppen. Det norske markedet for disse systemene anslås av leverandørene til cirka 1,1 milliarder kroner i året eksklusive installasjon.

Krimalarm er en beslektet bransjeforening i sikkerhetsmarkedet, men den dekker vaktselskaper og installatører, og konkurrerer ikke om de samme medlemmene som Noralarm.

 

Historikk

Bransjeforeningen Noralarm ble etablert i 1970. Foreningen samlet norske leverandører og produsenter av brannvarslingssystemer. Noralarm er den nasjonale foreningen i Norge for europeiske Euralarm.

Alarmgrossistenes Forening (AGF) samlet grossister og leverandører av alarmsystemer og sikkerhetsanlegg. Foreningen ble etablert i 1991.

Begge foreninger har i alle år vært aktive støttespillere i norm- og standardiseringsarbeidet i Norsk Teknisk Komite, i europeiske standardiseringsarbeider, og har bidratt betydelig til prosesser i regi av Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd.

9114908

Samlet til fusjonsmøte i Flåm: Fra venstre: Frode Haugseth, Georg S. Aas, Inge Tveit, Lars Reigstad, Sven H. Larsen, Jan Tore Borgen (formann), Carsten Due, Thore Strand. Foran sitter Øyvind Finnerud.