911081720.12.2012
Noralarm har i en rekke år engasjert seg i utfasingen av ionedetektoren, og innenfor det profesjonelle markedet skjedde dette for flere år siden. I det private markedet for hjemmerøykvarslere derimot, har ionevarsleren holdt stand helt til i dag. Diskusjonen rundt ionevarsleren blusset opp tidligere i år, når et svenskt forbrukermagasin kåret en ionevarsler til best i test. IF initierte da en test i samarbeid med Noralarm for å motstride dette, og det ble antagelig starten på det siste kapittel for ionedetektoren i Norge….

Det ble et stort engasjement etter denne siste testen, hvor vi belyste problematikken rundt ionedetektoren på nytt. Forsikringsbransjen og myndighetene tok endelig grep, og forbrukerrådet endret sine artikler.

Videoen i sin helhet kan du se HER

For kun få uker siden tok også «TV2 hjelper deg» tak i saken, og laget en reportasje som igjen understreket vårt budskap. Samtidig fikk de også ryddet vekk noen produkter fra butikkhyllene som ikke holdt mål.

Tv2 innslaget ser du HER

Men denne saken er gammel sett fra vår side, Noralarm sitt engasjement har vært en viktig pådriver i lang tid. Vår påvirkning har  stort sett vært fokusert på det profesjonelle markedet og deteksjon, og det er med basis i denne erfaringen vi har engasjert oss i røykvarsler diskusjonene. Så her oppsummerer vi utviklingen i bruk av røykdetektorer generelt og optiske i favør av ioniske.

Med bakgrunn i de relativt store brannene på slutten av 80-tallet (jeg nevner spesielt Alatadhaug, Gullhella ag Kaledonien) ble konsekvensen at det ble satt relativ stort fokus på brannforebyggende arbeid fra det offentlige sin side. Fram til da hadde diskusjonen stort sett dreid seg om bruk av varmedetektorer/røykdetektorer på overnattingsrom/ cellekontorer i forhold til rømningsveier og mulig bruk av selektiv overvåking grunnet reaksjonstiden i forholdet mellom varme- og røykdetektorer.

Dette initiativet på det brannforebyggende arbeid ble støttet i stor grad av brannalarmindustrien med Noralarm i førersetet. Vi var sterkt delaktig i utarbeidelsen av HO1/91 med tilhørende revisjon som HO 2/98. På dette tidspunkt var hovedfokus i starten fra vår side å fokusere på røykdetektorer til fordel for varmedetektorer for livreddende alarmfunksjon. Bruk av røykdetektorer ble langt på vei imøtekommet og etter hvert ble også temaet bruk av ioniske i forhold til optiske røykdetektorer tatt fram i ulike sammenhenger og situasjoner.

Volumregistreringen fra Noralarm av leverte røykdetektorer for perioden ca 1990 – 2000 viser en helt klar utvikling. Dette ble tidsperioden hvor bruken av de ulike teknologiene virkelig gikk til fordel for optiske detektorer. En kan si at et skifte fant sted i 1993/1994. Vi mener dette har en stor sammenheng med ulike informasjonsinitiativ Noralarm tok samt det generelle fokuset på brannvarsling og røykdeteksjon i dette tidspunktet. I ettertid har denne utviklingen forsterket dette bildet, og i dag benyttes ikke ioniske røykdetrektorer overhodet bortsett i helt spesielle særtilfeller. For kalenderåret 2009 ble det solgt 325 859 optiske røyk-/multikriteriedetektorer og 770 ioniske røykdetektorer !!

I tillegg er de optiske detektorene bedre i forhold til å begrense antall uønskede alarmer og leverandørene har utviklet ulike funksjonsparametre som de ulike detektorene kan programmeres til for virkelig å kunne bli benyttet på en pålitelig måte i krevende omgivelser i forhold til røykdeteksjon.

FG revisjonen fra 2007 forsterker kravet til bruk av røykdetektorer i forhold til tidligere utgaver av samme regelverk, men sier for så vidt ikke noe om bruk av ionisk/optisk i forhold til hverandre. I forbindelse med denne revisjonen hadde markedsutviklingen gått så langt til fordel av optiske detektorer at vi mente det nesten ikke var noe tema å spesifisere dette. Bruk av optiske detektorer var så selvfølgelig at det ga seg selv hvilken teknologi som var best på det tidspunkt.

Men med VTEK10 og tilhørende forskrift spesifiseres jo de ulike brannalarmkategoriene som følger:

· Brannalarmkategori 1: Optiske røykdetektorer i rømningsveier og fellesarealer.

· Brannalarmkategori 2: Heldekkende brannalarmanlegg med optiske røykdetektorer i alle områder.

Så sies det videre (sitat): «I spesielle tilfeller kan det være nødvendig å vurdere avvik fra tabellen bla fordi spesielle miljøer kan påvirke eller begrense bruken av røykdetektorer. Det aksepteres derfor bruk av alternativ detektorteknologi i driftsmiljøer hvor dette kan dokumenteres som bedre egnet.»

Siste brikke i puslespillet arbeides det med nå i disse dager i regi av Standard Norge (med deltagelse fra Noralarm): Å implementere FG-regelverket for prosjektering av brannalarmanlegg som Norsk Standard

Jeg vil med dette rette en stor takk til alle som har brukt mye av sin tid og engasjert seg i denne saken. Jeg tror vi har reddet mange liv…….!

Artikkel, Vidar Seterløkken / Jan Tore Borgen