9114259Etter diskusjonene som oppsto tidligere i år om profesjonelle brannalarmanlegg kunne brukes som erstating for enkle røkvarslere i boliger har DSB og forsikringsnæringen nå kommet med følgende avklaring på dette tema. 

Alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler eller FG-godkjent brannalarmanlegg. Slikt varslingsutstyr redder årlig minst 10 mennesker fra branndøden. Røykvarslere skal være godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og brannalarmer godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsessnevnd (FG).

I etterkant av en dødsbrann i Nittedal før påske, oppsto diskusjon om hva slags varslingsutstyr som er godkjent for bruk i boliger.

Dette er nå avklart etter et møte mellom myndighetene og forsikringsnæringen. Det er enighet om at både DSB-godkjente røykvarslere og FG-godkjente brannalarmanlegg med lokal varsling som kan høres i alle soverom i boligen, tilfredsstiller regelverkets krav til varslingsutstyr. FG vil gå gjennom sitt regelverk for boligalarmanlegg og gjøre enkelte presiseringer i forhold til DSBs krav.

SINTEF NBL as godkjenner røykvarslere for det norske markedet på vegne av DSB. Alle godkjente røykvarslere skal være påført DSB 235 og et firesifret nummer. Røykvarslere godkjent før 2003 er merket DBE 235 og et tresifret nummer.