En orientering fra Noralarm

Bakgrunn

Noralarm er Norges bransjeforening for brann-, ledesystem- (nødlys) og sikkerhetssystemer. Foreningen ble etablert i 1970 og har pr.2022 hele 46 medlemsbedrifter som daglig jobber innenfor disse fagområdene.

Foreningen omfatter de fleste leverandører til det norske markedet.

Det finnes pr. i dag ikke noen konkret utdannelsesretning som omfatter brannalarmanlegg eller ledesystem (nødlys).

DIBK har derfor sagt «relevant utdannelse», og har bla. godkjent enkeltpersoner innen RIBr og RIE opp mot sentral godkjenning i TK3 innen disse områdene. Dette basert på krav til master, som for PRO brann/nødlys er irrelevant.

De fleste fagpersoner med god kjennskap til deteksjonsprinsipper, norske standarder (NS 3960/ NS 3961), og europeisk standard (EN54) mm. jobber primært i leverandørfirma. Disse har vanligvis ikke mastergrad, og har dermed hatt utfordring med å få sentral godkjenning i TK3. Dette har medført et stort påtrykk mot DIBK.

Brannalarmanlegg (ABA) er et søknadspliktig tiltak, og medlemmene i Noralarm er derfor svært engasjert i og sterkt berørt av regimet for ansvarsrett og tiltaksklasser (PRO). Systemet har historisk forårsaket at beviselig kvalifiserte personer fra leverandørene som i årevis har utført oppgaver på angitte områder, ikke lenger kunne få sentral godkjenning for å utføre disse. Spesielt har dette vært tilfelle når regimet medførte at mange prosjekter uten spesielle utfordringer havnet i tiltaksklasse 3 (PRO) for brannalarm/ ledesystem (nødlys).

Årsaken til dette var tabellene i SAK § 9-4. Oppdeling i tiltaksklasser og § 11-3 Krav til utdanning og praksis. I motsetning til tidligere kunne ikke relevant praksis lenger kompensere for de formelle utdanningskravene.

Dagens situasjon

Det som er viktig nå er at tabellen med kriterier for tiltaksklasseplassering for de ulike fagområder og funksjoner i SAK § 9-4 ble tatt ut 04.06.21.

Av den grunn forsvinner den absolutte koblingen mellom tiltaksklasse og risikoklasse / brannklasse, ref. § 11-2 og 3 i TEK.

Det var denne koblingen mellom formalkravene til utdanning i SAK § 11-3 og ovennevnte som skapte problem for bransjen, denne er nå borte.

Det vi sitter igjen med er de konkrete kravene til utdanning relatert til TK i SAK § 11-3, men det er da ikke lenger koblet direkte mot RK eller BKL

Det medfører at det nå blir en mer faglig og skjønnsmessig vurdering ut fra veiledningsteksten i SAK § 9-4 som avgjør tiltaksklasse for et bygg og et tiltak. Med andre ord, ingen absolutte krav

Et overnattingssted med 2 etasjer i RK6/BKL2 havner derfor ikke lenger automatisk i TK3 for PRO ABA. Det gjør det nå mulig å plassere denne funksjonen i en TK i henhold til det som egentlig er intensjonen med de tre klassene.

Det vil være helt unntaksvis at TK3 vil være relevant for PRO, UTF eller SØK for ABA.

Utforming av anlegg

Primært læres angitte fag/oppgaver i vår bransje ved praktisk utøvelse i firmasammenheng.

For PRO/UTF av brannalarmanlegg benyttes alltid NS 3960 og for nødlys NS-EN 1838 som grunnlag for prosjektering uavhengig av antall etasjer, brannklasse, byggutforming etc. Standardenene bidrar til lav kompleksitet og vanskelighetsgrad, samt at anlegg prosjekteres og utføres etter anerkjente forutsetninger, beregningsmetoder og tekniske prinsipper.

Kompleksiteten for slike systemer påvirkes naturlig nok ikke av bygningsstørrelse eller utforming. Mange etasjer gjør ikke prosjekteringen mer kompleks.