Norsk brannbefals forening (NBLF) innhenter rapporter etter hendelser som ender godt når uhellet først er ute. Denne statistikken er verdifull lesning for å finne det virkemidlett som har gjort størst utslag på resultatet. Utifra rapportene som er samlet inn fra 2003 til og med 2005 kan du her se en grafisk fremstilling av resultatene.

NBLF og Gjensidige har i et sammarbeid startet et prosjekt for å samle flest mulige branntilløp som har endt godt, såkalte solskinnshistorier.

All brannstatistikk går ut på hvilken skade som er skjedd og hva som gikk galt. Det finnes kun ett unntak i vår brannrapportering: Hva som stoppet brannen. For øvrig har vi intet som forteller om når det er gått bra. Vi vet faktisk ikke hva som fungerer best og hvilke tiltak som hyppigst er mest effektive. Det medfører at vi på mange måter må tippe hva som er best egnet brannverntiltak.

Dette ønsket NBLF og Gjensidige å gjøre noe med og startet en registrering av «solskinnshistorier» i januar 2003 slik at  NBLFs medlemmer bidrar til at flest mulige branntilløp som endte godt på grunn av at ett eller flere branntekniske tiltak fungerer, faktisk blir registrert.

Registreringen startet 01.01.2003, og til nå er 1633 solskinnshistorier registrert. 
Er du interessert i å lese disse historiene io detalj kan du klikke på denne lenken her…

Brannalarm.no har utifra solskinnshistoriene fra 2003 t.o.m 2005 laget en grafisk fremstilling av resultatet fra rapporteringen, og vi ser utifra resultatet at brannalarm er det desidert viktigste hjelpemiddelet til å redde liv og verdier.

9087040