Notat fra forskningsrapport om sprinkler i bolig

Fra en nyere svensk forskningsrapport vedrørende sikring av hus og boliger med hjemmesprinkleranlegg har Carsten Due i Eltek Fire and Safety AS laget dette utdrag vedrørende konklusjonene fra denne rapporten. Hjemmesprinkleranlegg (RS, residential sprinklers) er...