911796312.07.2010
En undersøkelse gjennomført av Schneider-Electric Danmark avdekker at elektronisk sikkerhet i form av brannalarm, innbruddslarm, adgangskontoll og kameraovervåking er noen av de viktigste elementene som gir deg en tryggere hverdag på arbeidsplassen.

Schneider Electric Buildings Business i Danmark har nylig lansert en sikkerhets undersøkelse basert på intervjuer av 1300 arbeidstakere med arbeidsplass innendørs samt 100 yrkesaktive i forskjellige andre segmenter, og konklusjonen er høyst interesant for bransjen.

Det er ikke kun dårlig ledelse og for stor arbeidsmengde som gjør Danskene stressede. Utrygghet på grunn av innbrudd, ran, tyverier og brann, gjør daglig tusenvis av danske arbeidstakere så stressede på jobb, at de enten blir sykemeldte eller slutter i jobb. Dette viser undersøkelsen som er foretatt av Kompass Kommunikasjon på vegne av Schneider Electric.

Hva vil gjøre at de ansatte føler seg tryggere på jobb?

  • BRANNALARM 49%
  • INNBRUDD/ TRYGGHETSALARM 38%
  • MER ADGANGSKONTROLL 37%
  • MER KAMERAOVERVÅKING 22%

Hent ned komplett oppsummering av undersøkelsen HER