EN54 er en serie med normer om alt som har med brannvarsling å gjøre. EN54 norm-serien har vært ute ganske lenge gjeldende for flere av underkapitlene, og markedet er vant til å følge dem. Brannsentraler, detektorer, klokker etc. har lenge hatt sine egne kapitler.

EN54 gjelder for alle deler av et brannalarmanlegg, nå også: Talevarslingsanlegg tilkoblet brannalarmanlegg.

 

EN 54 part 1 Introduction

EN 54 part 2 Control and indicating equipment

EN 54 part 3 Fire alarm devices. Sounders

EN 54 part 4 Power supply equipment

EN 54 part 5 Heat detectors. Point detectors

EN 54 part 6 Heat detectors; Rate-of-Rise point detectors without a static element {WITHDRAWN}

EN 54 part 7 Smoke detector. Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization

EN 54 part 8 Specification for high temperature heat detectors {WITHDRAWN}

EN 54 part 9 Methods of test of sensitivity to fire

EN 54 part 10 Flame detector. Point detectors

EN 54 part 11 Manual call point

EN 54 part 12 Smoke detectors. Line detectors using an optical light beam

EN 54 part 13 Compatibility assessment of system components

EN 54 part 14 Cabling and interconnection of a fire detection and alarm system.

EN 54 part 15 Point detectors using a combination of detected fire phenomena

EN 54 part 16 Voice alarm control and indicating equipment

EN 54 part 17 Short circuit isolators

EN 54 part 18 Input/output devices

EN 54 part 19

EN 54 part 20 Aspirating smoke detector

EN 54 part 21 Alarm transmission and fault warning routing equipment

EN 54 part 22 Line type heat detectors

EN 54 part 23 Fire alarm devices. Visual alarms

EN 54 part 24 Voice alarms – Loudspeakers

EN 54 part 25 Components using radio links and system requirements

EN 54 part 26 Point fire detectors using Carbon Monoxide sensors

EN 54 part 27 Duct smoke detectors

Norge er medlem av CEN og har skrevet under alle papirer.

· EN54 er en produktnorm, det er enkelt å sjekke om hvert enkelt produkt er sertifisert.

· Det skal finnes sertifikater for alle produkter – slik som det forlanges av alle deler av et brannalarmanlegg allerede.

· Alle produkter skal være merket med sertifikatnummeret– slik som det forlanges av alle deler av et brannalarmanlegg allerede.

· Den som skal sjekke trenger ikke detaljkunnskap om produktet, det er nok å spørre etter sertifikater og å sjekke at hvert enkelt produkt er merket. Normen og sertifiseringsinstitusjonen ivaretar resten.
Det er tre ledd i normen som er viktig når det gjelder talevarsling:

EN54-4 Strømforsyning – overgangsordningen på to år sluttet 7/2009. Slik at alle strømforsyninger, også de som sitter inne i forsterkerne, skal være sertifisert etter denne datoen. En grunn til at ingen forlanger dette er at de dels ikke vet om det, da det ikke før 04/2011 kreves sertifikat for sentralutstyret, som anses som en viktigere del.

EN54-16 Sentralutstyr – overgangsordningen på to år slutter 4/2011.

Dette ledd gjelder sentralenheten og alle komponenter som inngår i denne.

EN54-24 Høyttalere – overgangsordningen på to år slutter 4/2011.

Det er ikke et krav fra EN54 om keramiske koblinger, noen land har dette som et tilleggskrav.

 

Det er ingen anleggsnorm i EN54 enda, men vi har gjeldende regelverk om:

– Lydtrykk. 70~110dB SPL, 10dB over bakgrunnsstøy, 75dBA på ”hodeputa”.

– Taletydelighet > STI 0,5

– Funksjon sikker kabling når man går gjennom en annen hovedbrannsone.

– Batteribackup (som en brannsentral) 24h+30min i tettbebygd strøk.

– Maksimum 20 alarmorganer (høyttalere) på en kurs.
Det er ingen ting i veien for å bruke EN60849, selv om denne gjelder talevarslingsanlegg som ikke er tilknyttet en brannsentral.