22.03.2016

Endringen går kort ut på følgende: Tabell 1 VSAK § 11-1 er nå blitt fjernet fra veiledningen og ført over i selve Byggesaksforskriften, og skal gjelde ansvarserklæring i byggesaker og Sentral godkjenning fra 1/1-2016. Dette er gjort uten at forskriften åpner for vurdering av særlig kvalifiserende praksis eller praksis av lengre varighet som kompensasjon for formalkravene, slik det ble gjort tidligere. Dette ville ifølge undersøkelser i bransjen medført at ca. 30 % av alle bedriftene måtte legge ned og ytterlige over 30 % måtte nedbemanne.

Les videre på BFO sine nettsider: