09.11.2012
Noralarm og andre i fagmiljøet har som mange kjenner til hatt en omfattende dialog med Forbrukerrådet for å få de til å endre artikkelen som ble publiserte i mars vedrørende testing av røykvarslere. Denne artikkelen var bygget på en svensk test som etter bransjens ganske entydige mening var feilaktig.

Problemet med artikkelen var at testresultatet var tolket feil slik at ione røykvarsleren ble utropt til den beste røykvarsleren. Dette fikk det til å se ut som om bransjen hadde gitt feil råd om optisk/ione i rundt 20 år.

Det er derfor gledelig å registrere at Forbrukerrådet etter massiv påvirkning har slått full retrett i saken og slettet artikkelen samtidig som en ny artikkel med korrekt innhold er publisert, se artikkelen her.

Den svenske forbrukerorganisasjonen Råd&Røn som fikk gjennomført testen har ikke endret sin artikkel.