Talevarsling er varsling av faresituasjoner (vanligvis brann) til publikum, med talte meldinger istedenfor med klokker eller sirener. Denne måten å varsle på fører til mye raskere oppfattelse av hva som skjer, og dermed raskere og riktigere reaksjon.

Hvorfor talevarsling?

 • bygning

  Erfaringsmateriale viser at alarm med klokker vanligvis blir tatt for å være falsk alarm.

 • Verdifull tid går tapt mens folket venter på at alarmen avstilles, eller i beste fall søker etter mer informasjon.

 • Bruk av talevarsling muliggjør direkte og konkret beskjed om hva som har skjedd, og hva publikum skal foreta seg.

 • Talevarsling er også mye mer fleksibelt; man kan ha forskjellige meldinger for forskjellige arealer (for eksempel sonevis evakuering i høyhus). Evakueringen kan også dirigeres manuelt via brannmanns-mikrofon.

Hvor er det fordelaktig å bruke talevarsling?

Talevarsling kan med fordel brukes i arealer hvor:

 • Det kan oppholde seg mennesker som ikke er lokalkjente

 • I lokaler eller bygg der rømningsveier ikke er umiddelbart innlysende

 • Der det kan oppholde seg mennesker av forskjellig nasjonalitet, og som dermed kan ha kulturbetinget forskjellig reaksjon

 • Der det av andre grunner likevel skal installeres lydanlegg, kan dette med fordel kombineres med talevarsling

Noen typiske lokasjoner for fordelaktig bruk av talevarsling: 

 • Hoteller

 • Kjøpesentre

 • Diskoteker

 • Konsert – teater – kinosaler

 • Forretnings / kontor -blokker

 • Skoler

 • Idrettshaller

 • Messehaller

 • T-bane / jernbane stasjoner