05.06.2020

Noralarm har engasjert seg i arbeidet med å fremme bruken av nødlys i bygninger sammen med bl.a. Lighting Europe. Det har nå på Europeisk
nivå blitt utarbeidet et felles dokument som benyttes av medlemslandene.

Et av de aller viktigste elementene etter at installasjon er gjennomført og bygget er tatt i bruk, er at drift og vedlikehold gjennomføres.
Dette er iht. FOB et krav som tilligger byggeier.

Her kan du laste ned et dokument som viser mange viktige elementer i forbindelse med nødlys/ledesystem.   

INFOGRAPHICS dokument