Etter å ha arrangert kurs i talevarslingsstandarden tidligere i sommer, har vi fått mange ønsker om en ekstra kursdag. Vi har nå gleden av å invitere til et nytt kurs som nå er satt opp og klar for din påmelding. Kurset avholdes den 1. November og vi håper du vil ha anledning til å delta.

Agenda:

Høsten 2016 ble Standarden NS 3961 – Talevarslingsanlegg – Prosjektering,
installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold gitt ut.
Deltakere i arbeidsgruppen har utarbeidet kurset – Ny norsk standard for
talevarsling som arrangeres som et dagskurs med gruppearbeid i regi av
Noralarm og medlemmer fra arbeidsgruppen.

Dato: Onsdag 1. november på Romerikskirken, Oslo Kristne Senter, Trondheimsveien 50, 2007 Kjeller. 10-12 min kjøring fra Lillestrøm Stasjon.

Kurset tar for seg standarden i sin helhet fra prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold.
Vi gjennomgår hvilke erfaringer man har hatt med talevarsling de siste 30 årene og hva man i standarden har fokusert på for å optimalisere kvalitet og redusere sjansen for å gjøre feil i de forskjellige fasene.
Kurset er beregnet for konsulenter, installatører, utstyrsleverandører, innkjøpere og brukere.
Dette blir det andre kurset i den nye standarden og vil danne grunnlag for de som ønsker å sertifisere seg på Talevarsling på et senere tidspunkt.
Da det er mindre enn 1 mnd. til kurset har vi satt kort påmeldingsfrist for å sikre at vi har samsvar mellom antall deltakere og størrelse på lokaliteter.
Deltakerpris: Medlemmer av Noralarm kr. 3800.-
Ikke medlemmer kr. 5000.-
Utstiller – 10m2 kr. 5000.-
Pris inkl. lunch, frukt og kaffe/te samt NS 3961 standard i papirformat.
Påmeldingsfrist: 27. oktober
Påmelding per mail: post@noralarm.com
Påmelding er bindende.
For utstyrsleverandører som ønsker å presentere eget talevarslingsutstyr i form
av brosjyrer eller komplett utstyr vil utstillerkostnad komme i tillegg.

Foreløpig Program

08:30 09:15 Registrering

09:15 09:45 Hva har vi av erfaring fra Talevarsling som vi har fokusert på å bedre i standarden.
Omfang av standarden Jarl Tonning – Leder for FOUBrannfag Nokas Brannkonsult.
Styremedlem BFO og Noralarm. Ledet arbeidsgruppen

09:45 10:15 Tillegg A (informativt) Ansvarsfordeling fra prosjektering, installasjon til drifts og vedlikeholdsfasen for brann- og talevarslingsanlegg. Tillegg B Søknadsplikt
Håkon Winterseth – Faglig Leder Firesafe Consulting. Styreleder BFO. Deltager i arbeidsgruppen

10:15 10:45 Normative referanser, termer og definisjoner, symboler og oppmerksomhetssignal, Jarl Tonning

10:45 11:30 Anleggets virkemåte, utstyr og komponenter. Sentralutstyr og kraftforsyning. Høyttalere, optisk varsling, brannmannspanel, Prosjektering
Øyvin Sylte – Daglig leder Nortek Deltager i arbeidsgruppen

11:30 12:30 Lunch

12:30 13:15 Prosjekteringsmetoder Håkon Bjartveit – Scandec systemer. Deltager i arbeidsgruppen

13:15 13:45 Integrasjon mellom flere talevarslinsgsanlegg
Øyvin Sylte

13:45 14:15 Installasjon Håkon Bjartveit

14:15 14:45 Drift og vedlikehold Øyvin Sylte

14:45 15:15 Tilleggene: Tillegg C (informativt)
Målemetode
Tillegg D (informativt)
Bakgrunnsstøynivåer
Tillegg E (informativt) Kabel
Håkon Bjartveit

15:15 15:30 Pause

15:30 17:00 Arbeidsgrupper – oppgaver Jarl Tonning, Håkon Winterseth

17:00 17:30 Presentasjon av gruppeoppgavene Arbeidgruppene

17:30 18:00 Spørsmål til arbeidsgruppen