Klippet fra Moss avis den 30. April 2006 viser igjen viktigheten av et riktig installert brannvarslingsanlegg. Det finnes ingen andre løsninger som raskt og effektivt lokaliserer og varsler branntilløp. Noe som i dette tilfellet var den viktigste årsaken til at ingen kom til skade.

Trolig teknisk feil antente brakken

Politiet tror ikke brannen på Nordby-bråten Transitt-mottak i Våler lørdag morgen var påsatt.

 Vi er ikke ferdig med undersøkelsene, men vi antar likevel at årsaken til brannen er teknisk feil i et ventilasjonsanlegg. Anlegget er vanskelig tilgjengelig oppe på loftet og vi mener derfor det er lite trolig at brannen er påsatt, sier Våler-lensmann Per Tore Fremstad.
Over helgen skal politiet gjøre tekniske undersøkelser på branntomten for å få endelig svar på hvor og hvorfor brannen startet.
Det var klokken 03.45 lørdag morgen at 110-sentralen fikk melding om brann i en boligbrakke på transittmottaket i sivilforsvarsleiren på Nordbybråten. Alt tilgjengelig brannmannskap ble sendt til stedet – til sammen fem enheter fra Moss og Rygge.

REDDET:  48 beboere ble reddet ut da det oppsto brann i denne brakkeringgen ved Nordbybråten Transittmottak i Våler lørdag morgen.

REDDET: 48 beboere ble reddet ut da det oppsto brann i denne brakkeringgen ved Nordbybråten Transittmottak i Våler lørdag morgen.

Skryter

– Før vi var fremme fikk vi beskjed om at alle personene som bodde i brakken var evakuert. Det var en god melding å få, sier utrykningsleder Stein Aardal i Mosseregionens Interkommunale brann- og feiervesen (MIB).
Aardal roser de ansatte ved transittmottaket for å ha et godt system for å varsle og evakuere, og for å telle antall personer.
– Slikt er vi svært glade for, og de skal ha skryt for rutinene sine, sier Aardal.
Brakkeriggen – som hadde 48 beboere – ble totalskadet i brannen.
– Loftet og annen etasje ble ødelagt av brann. Første etasje fikk omfattende vann- og røykskader. Vi måtte bruke enorme mengder vann i slokkingen, og dette rant til slutt ned i første etasje, forteller Stein Aardal.

Lettet

Mottaksleder Ole Morten Lyng sier han er glad for at alle beboerne kom uskadd fra brannen.
– De sov og måtte vekkes. Takket være brannvarslingssystemet vårt fikk vi med en gang lokalisert hvor det brant, og det gikk derfor raskt å få alle ut. Alle kom heldigvis fra det uten skader, sier Lyng.
Han legger til: – Vi er selvfølgelig glade for at brannen har en naturlig årsak. Da jeg kjørte til Våler i natt slo det meg at brannen kunne være påsatt. Men politiet sier heldigvis at det ikke tror det er tilfelle. Det er en lettelse, sier Lyng.
– Hva skjer med dem som bodde i brakkeriggen?
– Beboerne, som alle er enslige menn, fikk rom i de andre brakkeriggene i løpet av morgenen. Kapasiteten ved mottaket er for tiden god.
– Mistet de mye i brannen?
– Det har jeg ikke oversikt over ennå. Men generelt har asylsøkere få eiendeler med seg, avslutter Ole Morten Lyng.