09.12.2014

NS-EN 1838:2013 er nå oversatt til Norsk og kan lastes ned fra www.standard.no. Dette er en revisjon fra NS-EN 1838:1999 og den inneholder noen viktige endringer som man skal merke seg spesielt når man prosjekterer.

 • NS-EN 1838:2013 henviser nå direkte til andre standarder som skal følges og de er:
  • NEK EN 50172 i forhold til test, drift og vedlikehold, samt systemkrav
  • NS-EN 62034 i forhold til bruk av produkter med automatisk test
  • NS-EN ISO 7010 for symbolbruk i piktogrammene «løpende mann i dør» og tilhørende piler for retningsanvisning
 • Det kreves nå økt vertikal belysningsstyrke på materiell som skal kunne benyttes i en rømningssituasjon. Kravet er nå satt til 5 lux på utstyret og disse er:
  • utstyr for brannbekjempelse
  • manuelle melder til brannalarmanlegg
  • brannsentral
  • førstehjelpsutstyr
 • Kravet til belysning på utsiden av bygget er skjerpet, og gjelder nå rømningsvei frem til «sikkert sted»
 • Det har kommet nytt punkt om krav til belysning av utstyr som skal hjelpe bevegelseshemmede å rømme, samt belysning av venterefuger for bevegelseshemmede, samt belysning av toaletter og spesielt på anropsutstyr plassert på toaletter for bevegelseshemmede.
 • Det er også kommet begrensninger i hvor høyt man kan plassere markeringslys, og det er nå inne en vinkel på 20 grader i forhold til det horisontale synsfeltet.
 • Terminologien «åpne områder» er nå skiftet til «fluktveier».

Disse endringene har ikke tilbakevirkende kraft på allerede installerte anlegg, men skal følges når man installerer nye anlegg gjeldende fra Januar 2014.