26.02.2015 I og med introduksjon av NS3960 og avslutning av tidligere FG sitt regelverk, betyr det at den etablerte FG-godkjenningen av personer og foretak videreutvikles med tilknytning til NS3960. Retningslinjene for sertifisering av personell og foretak fremkommer i FG-beskrivelsene FG750 og FG760, kort oppsummert i beskrivelsen under. NA NS3960 I praksis betyr dette at Teknologisk Institutt på Karmøy overtar gjennomføring og kompetanseoppbygging og gjennomføring av eksamen med sensurvurderinger. Dette gjelder både for kandidater som har FG-eksamen etter det tidligere BI-opplegget, som kun skal fornye. Og også for kandidater som ikke har godkjenning fra tidligere.   I korte trekk kan denne nye ordningen summeres opp som følger:

 • Utførende uten eksamen fra tidligere skal gjennomgå kurs/eksemen i regi av TI (Teknologisk Institutt i på Karmøy)
 • Utførende med eksamen fra tidligere må gjennom en forenklet bekreftelse på bekreftelse av kompetanse (flervalgsoppgaver gjennom temavalg)
 • Utførende får personlig sertifikat som bekreftelse på autorisasjon
 • Utførende skal re-sertifisere på nytt etter utløp av gyldighetstid
 • Foretak kan søke godkjennelse for tilhørende godkjenningsområde
 • Sentral DIBK-bekreftelse for ansvarsrett er obligatorisk for prosjektering og installasjon
 • Foretak skal re-sertifisere på nytt etter utløp av gyldighetstid
 • Det vil bli gjennomført stikkprøvekontroll for å inspisere sertifiserte foretak

Det vil bli etablert godkjenningsområder for utførende for brannalarmanlegg som følger:

 • Prosjektering
 • Installasjon
 • Idriftsettelse og rutinekontroll
 • Uavhengig kontroll

Implementeringen av dette nye konseptet vil bli realisert i løpet av kalenderåret 2015 og både utførende og foretak må re-sertifisere i løpet av dette året. Noralarm har bistått FG i utviklingen av dette nye konseptet. Det bygger i hovedsak på det tidligere opplegget, som ble gjennomført av BI (Bedriftsøkonomisk Institutt) på vegne av FG. Noralarm mener denne videreutviklingen av konseptet vil bidra til at både kompetansen for utførende og gjennomføringsevne for foretak vil bli ytterligere forbedret i forhold til det tidligere konseptet. Og, ikke minst, bør dette bety at vi løfter kvaliteten og funksjonaliteten på installerte brannalarmanlegg ytterligere et hakk oppover for å bidra til sikring av så vel liv som verdier fremover i tiden som kommer. Utfyllede informasjon om sertifiseringsordningen med overgangsordninger. Samt generelle spesifikasjoner for utførende og foretak finner du omtalt på FG sin hjemmeside, som følger: http://fgsikring.no/

 

 

Last ned artikkelen som PDF her:  NY FG sert info NA side rev henvisning