08.01.2018

Fra 2018 så endrer vi design på kontrollmerkene for brannalarm, og samtidig innføres nå kontrollmerke for nødlysanlegg. Videre har vi lagt om distribusjon av kontrollmerker slik at det skal bli enklere for autoriserte selskaper å få tilgang på oblater.

Etter snart 10 år har vi nå fått en godt innarbeidet merkeordning for brannalarmanlegg som gjør det enkelt for bruker og brannettersyn å verifisere at anlegget har hatt reglementert kontroll av autorisert personell. Fra og med 2018 så vil merkeordningen også gjelde for nødlysanlegg.

Trenger du tilgang til oblatene?

Kravet er at ditt selskap og utøvende teknikere har gjeldende FG sertifisering, samt at det foreligger en partneravtale med en Noralam tilknyttet produsent.

Er dette på plass så send en e-post til post@noralarm.com med din kontaktinfo, hvilken produsent du har avtale med og antall oblater som ønskes. Pris er basert på antall og vil oppgis ved henvendelse.