24.06.2020

Fortolkning for optisk varsling for brannalarm

En av intensjonene med revisjonen av NS3960 i fjor var å overføre de tekniske spesifikasjonene som representerer de pre-aksepterte ytelsene for VTEK17 til NS3960. Med det som utgangspunkt er intensjonen å fjerne spesifikasjonen fra VTEK17 da disse spesifikasjonene nå er tatt inn i NS3960:2019.

Dette har tatt noe lengre tid enn antatt og spesielt for området optisk varsling for brannalarm og basert på flere henvendelser ser Noralarm at det er behov for å presisere fortolkningen av kravene. Derfor har Noralarm i samarbeid med DIBK utarbeidet en veileder for temaet. Denne kan benyttes for bedre å forstå fortolkningen av intensjonene i spesifikasjonene.

VTEK17 skal oppdateres så snart det er praktisk mulig og i mellomtiden vil denne veilederen sammen med de øvrige punkter i NS3960:2019 være grunnlaget for prosjektering av optisk varsling for brannalarmanlegg.

Tidligere utgitte veiledere og annen informasjon fra Noralarm kan med dette sees på som tilbaketrukket.

Vi håper med dette på å bidra til en mer entydig forståelse av intensjonen med denne funksjonen i brannalarmanlegg og at prosjekterte løsninger vil fremstå med likeverdige i tiden som kommer.

Vedlegg: Veileder for Optisk varsling (2020)