10.09.2020 Sertifiseringsordning for brannalarm i landbruk


Som det fremkommer i linken under er nå opplegget for påbygning av sertifisering for brannalarm for landbruk og veksthus etablert. Dette er et resultat av at kriteriene for dette markedssegmentet er implementert i NS3960, som en følge av den siste revisjonen av standarden.

Denne kvalifiseringen med tilleggs-sertifisering betyr at den enkelte utførende blir personlig sertifisert, og dette er med på å legge grunnlaget for at det foretaket den enkelte er knyttet til kan oppnå sertifisering. Se link under for mer informasjon:

https://www.kiwa.com/no/no/tjenester/fg-750-brannalarmsystemer-i-landbruk-og-veksthus/

Rettelsesblad for NS390:2019, landbruket med presiseringer er tilgjengelig

I løpet av 2020 er de siste avklaringene for standarden i denne sammenhengen ivaretatt, og det har resultert i et rettelsesblad som var ønskelig fra enkelte av medlemmene i Landbrukets Brannvernkomite. I dette presiseres det som er omtalt i vedlegg B i NS3960:2019. Men det var behov for å konkretisere ytterligere en presisering for dette.

Rettelsesbladet kan hentes ned gratis på Standard Norge sine nettsider. www.standard.no

Sertifiseringsordning for talevarsling

Det er påbegynt et innledende arbeid med kommende revisjon av NS3961, Talevarsling. Dette i tråd med de retningslinjer Standard Norge opererer med for oppdateringer eller revisjoner av gjeldende standarder. I denne sammenhengen kan det nevnes at KIWA/FG allerede er i gang med en påbygningsmodul for sertifiseringer for talevarsling på samme måte som den som nå er innført for landbruket.

Les mer på Kiwa sine nettsider!
https://www.kiwa.com/no/no/sokeresultater/?q=talevarsling