Siste nyheter og innlegg

Innholdet er skrevet i samarbeid med våre medlemsbedrifter

DOKUMENT

Funksjonsikker kabel til klokkekurser

05.10.2010 Det har vært et krav om funksjonsikker kabel til klokkekurser på brannalarmanlegg i VTEK, men dette har aldri blitt praktisert. Dette har fra tid til annen blitt gjenstand for diskusjon, og Noralarm ønsker med dette å legge frem vårt felles syn på saken....

Merking av kameraovervåket område

05.07.2010 Merking av områder som er kameraovervåket er en viktig del av en installasjon og samtidig den delen det syndes mest imot. I forbindelse med utarbeidelsen av kameranormen ble det i samarbeid med Datatilsynet laget skiltmaler for riktig merking av...

Generelt om talevarsling

Talevarsling er varsling av faresituasjoner (vanligvis brann) til publikum, med talte meldinger istedenfor med klokker eller sirener. Denne måten å varsle på fører til mye raskere oppfattelse av hva som skjer, og dermed raskere og riktigere reaksjon. Hvorfor...

AGF og NORALARM Fusjonerer!

05.10.2009 De to bransjeforeningene Noralarm og Alarmgrossistenes Forening (AGF) har fusjonert. Noralarm er valgt som navn på den nye bransjeforeningen for brann og sikkerhetsleverandører og andre aktører i norsk alarmbransje. - Nå blir vi en sterkere forening, en...

Både røykvarslere og brannalarmer redder liv

Etter diskusjonene som oppsto tidligere i år om profesjonelle brannalarmanlegg kunne brukes som erstating for enkle røkvarslere i boliger har DSB og forsikringsnæringen nå kommet med følgende avklaring på dette tema.  Alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler...

Notat fra forskningsrapport om sprinkler i bolig

Fra en nyere svensk forskningsrapport vedrørende sikring av hus og boliger med hjemmesprinkleranlegg har Carsten Due i Eltek Fire and Safety AS laget dette utdrag vedrørende konklusjonene fra denne rapporten. Hjemmesprinkleranlegg (RS, residential sprinklers) er...