22.03.2016

SP Fire Research utførte høsten 2015 tester med det primære mål å undersøke om røykdetektorer med CO-sensor kan varsle beboer på et tidligere tidspunkt enn optiske detektorer, og følgelig øke sjansene for evakuering.

I rapporten hevdes det at testresultatene er overførbare til det man ville kunne oppleve ved ulmebranntilløp i seng, og at disse viser at optisk røykvarsler ikke alltid vil varsle tidlig nok.

Dette er vi ikke enige i, og som en liten digresjon kan man jo si at det er jo litt merkelig dette her. I 2012 ble EN 54 branntester, de som nærmest beskriver høyenergi branntilløp, brukt av Forbrukerrådet til å så tvil om optiske røykvarslere og til å utrope ione røykvarsleren som vinner. Nå har SPFR gjort brannforsøk i den helt andre enden av skalaen, rendyrket lavenergi branntilløp, og benytter det til å så tvil om optiske og utroper CO varsleren til vinner.

Carsten Due kommenterte tidligere i år på vegne av Noralarm rapporten og oppsummert går kommentarene på det forhold at testoppsettet ikke representerer en normal seng og følgelig er ikke testresultatene relevant i forhold til et faktisk branntilløp. Det er avgjort en ekstra trygghet å varsle forekomst av CO som er en meget lumsk og giftig gass, og CO sensor kan i kombinasjon med optisk redusere blindalarmer da den ikke reagerer på støv, damp og lignende dersom detektoren har multisensorlogikk.

Hovedårsaken til at vi mener testoppsettet ikke er representativt er at man pakker brannmaterialet, som er en del av en skumgummimadrass inn i keramisk ull for å begrense oksygentilgangen, og i tillegg blir det satt en trekasse med ett hull i toppen utenpå det hele. Forsøkene ble i tillegg gjennomført i et helt lukket rom uten noen ventilasjon.

Dette representerer selvsagt ingen faktisk seng og ut fra et slikt oppsett er testresultatet som forventet. Forsøkene representerer en ekstremt rendyrket ulmebrann der man virkelig kan snakke om produksjon av kald røyk. Det er da ingen termikk som løfter røykpartiklene opp til røykdetektorene. Det er velkjent at CO partikler sprer seg mye raskere enn røykpartikler da de er mye mindre og til og med er marginalt lettere enn luft. Det spiller således liten rolle om en CO detektor er plassert i tak eller på vegg, og CO partiklene vil spres til de aktuelle detektorer nærmest uavhengig av termisk oppdrift. Etter vår mening er de forsøk som er utført ved rundt 18 anledninger i løpet av de siste 10 år på If senteret i Hobøl og som simulere ulmebrannstart i seng mer relevante for hva som skjer ved reelle branntilløp. Disse viser entydig at optisk reagerer mer enn raskt nok. Dette stemmer også bra med de erfaringer man har fra ulike fullskala brannforsøk. Forsøkene viste også at man ved ulmebrannforsøk fikk senere varsel fra CO detektorene/varslerene enn fra sammenlignbare optiske detektorer/varslere.

SPFR har i sitt svar på våre kommentarer sagt seg enige i at forskjellen på en normal seng og deres testoppsett godt kunne vært presisert sterkere.

CSD/ Noralarm