19.01.2015

– i samspill med solskinnshistorier fra virkeligheten.

Begynnelsen av 1990-tallet var brannalarmbransjens store tidsskille med introduksjonen av nyere teknologi til bruk i denne type anlegg. Dette representerer tidsepoken for da de interaktive systemene med intelligente, programmerbare ble detektorer introdusert.

Fram til da ble den analoge ioniske detektorteknologien benyttet i kombinasjon med forhåndsdefinerte alarmgrenser for deteksjon og varsling. Om disse grenseverdiene ble overskredet av detektorene ble alarm utløst, uansett årsak. Dette resulterte i et betydelig antall uønskede alarmer utløst av automatiske anlegg i og med at årsaken til detektorenes påvirkning ikke ble hensynstatt.

Med introduksjonen av de programmerbare detektorene på dette tidspunktet blir avanserte algoritmer benyttet for mønstergjenkjenning av brannfenomener. Gjerne i kombinasjon med flere-kriterie deteksjon (optisk deteksjon for røykintensitet, røykutvikling, røykfluktuasjon, siktreduksjon, temperaturnivåer, temperaturutvikling, ulike tidskonstanter for å nevne eksempler på noe).

Så viser statistikken at teknologiskiftet for brannalarm, fra ionisk til optisk deteksjon, finner sted i løpet av året 1994. Fram til dette tidspunkt ble brannalarm levert med hovedsak av branndeteksjon basert på ionisk teknologi. Etter denne tid har hovedtyngden vært anlegg med optisk deteksjonsprinsipp og de siste årene er ioniske detektorer overhodet ikke benyttet i denne kategori brannalarmanlegg.

Fordelene med denne deteksjonsteknologien er at det oppnås en unik pålitelighet i anleggene med mulighet til å undertrykke brannlignende fenomen fra alarmering. Men samtidig å kunne opprettholde muligheten til å ivareta alarmeringen ved en reell røykutvikling. Dette på et tidlig nok tidspunkt til å sikre en tilfredsstillende evakuering.

Omsorgsbygg Oslo KF setter fokus på brannsikkerheten

Omsorgsbygg Oslo KF er en av landets største eiendomsbesittere med forvaltning av opp mot 1 mill m2 bygningsareal. Dette fordelt på om lag 650 antall objekter med et stort antall brukere med ulike ønsker og behov samt pågående aktiviteter og prosesser. I all hovedsak er bygningsmassen sikret med automatiske brannalarmanlegg med direkte varsling til Oslo brannvesen.

Omsorgsbygg Oslo KF har generelt stort fokus på brannsikkerhet. Både i forhold til anvendt teknologi, organisatoriske tiltak, drift og vedlikehold, samt redning og slokking ved brann. Det brannforebyggende arbeidet har førsteprioritet, dernest at når uhellet er ute så et det helt vitalt at vi har moderne og tillitsfulle brannalarmanlegg, kontrollert og vedlikeholdt på tilfredsstillende måte.

Hugo Haug, brannsikkerhetsansvarlig for Omsorgsbygg Oslo KF sin bygningsmasse, bekrefter at for anlegg med nyere teknologi, vedlikeholdt på en tilfredsstillende, er fenomenet uønsket alarm ikke lenger forekommende. Alle alarmer utløst av anlegg med denne teknologien viser seg å ha en relevant forklaring. Men de medgir også at det fremdeles eksisterer en del eldre objekter, med anlegg basert på eldre teknologi, hvor uønskede alarmer utløser utrykning og innsats for evakuering. Hugo administrerer mange modeller og ulike typer anlegg levert fra ulike leverandører over en lang tidsperiode. Ring han for å høre hans praktiske erfaringer med drift av automatiske brannalarmanlegg. Du treffer han på telefon 934 45 515.

Erfaringene bekrefter tilfredsstillende resultater

Dette bekrefter at NORALARM (brannalarmleverandørenes bransjeforening) sin ”0-overføringsvisjon” (en visjon muligens mer omtalt enn uttalt tidlig på 1990-tallet) basert på ny teknologi viser seg imøtekommet i gjennom den perioden som har gått siden introduksjonen tilbake til tidlig 90-tall.

Fremoverlente myndigheter og et aktivt forsikringsmiljø, som parallelt med denne teknologiske utviklingen, har ivaretatt oppgradering av regler og standarder i forhold til teknologien. Utgangspunktet har jo hele tiden vært å unngå flere av de, etter norske forhold, dramatiske institusjonsbrannene vi var vitne til på midten av 1980-tallet (Gullhella sykehjem, Alstadhaug sykehjem og Kaledonien for å nevne noen). I de ti-årene som har gått etter dette har vi ikke opplevd tilsvarende institusjonsbranner med disse dramatiske konsekvensene med så mange omkomne i samme brann som følge.

Solskinnshistorier fra virkeligheten som sannhetsvitner

Du finner alle solskinnshistoriene på hjemmesiden til brannbefalslaget. Det er jo de som rykker ut på alarmer som er mottatt og er direkte involvert i den virkelige hverdagen.

Plukk historier og les fra:

http://www.nblf.no/sol_info.asp

Oppsummering med tanker fremover

Dette betyr at høyteknologiske løsninger i kombinasjon med målrettet regelverk og tilfredsstillende vedlikehold viser seg å være nøkkelen til en tilfredsstillende løsning for de utfordringer vi til daglig møter i denne type bygningsmasse.

Oversikten over omkomne i branner i Norge viser jo at omkomne i stor grad er knyttet til boligforhold eller egen boligsituasjon og ofte kan årsaken til de dramatiske utfallene tilbakeføres til dette.

Last ned artikkelen som pdf